Tülin Çoban

Tülin ÇOBAN

Dr. Çoban 1987 yılında dünyaya gelmiş; Mersin Fen Lisesi’nden 2005 yılında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2012 yılında mezun olmuştur. 2012-2013 yıllarında Karabük Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’nde, 2013-2017 yılları arasında Ankara Altındağ Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Halk sağlığı uzmanlık eğitimini 2017-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda “Hacettepe Üniversitesi’nde lisansüstü düzeyinde eğitim gören öğrencilerin COVID-19 pandemisi döneminde sosyal mesafe önlemlerine uyumları ve belirleyicilerinin yapısal eşitlik modeli ile değerlendirilmesi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. Temmuz 2022’den bu yana Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde halk sağlığı uzmanı olarak görev yapmaktadır. HASUDER Sağlığın Geliştirilmesi&Sağlık Okuryazarlığı çalışma grubunun sekreterliğini yürütmekte olup Bulaşıcı Hastalıklar ve Çocuk Sağlığı çalışma gruplarında aktif olarak yer almaktadır. İlgi alanları çocuk, ergen ve okul sağlığı, sağlık okuryazarlığı, bulaşıcı hastalıklar ve tütün kontrolüdür.