Önemli Tarihler

Genel Bilgiler

Kongre Konuları

Bildiri Gönderimi

Önemli Tarihler

Genel Bilgiler

Kongre Konuları

Bildiri Gönderimi

BÜLENT KILIÇ DAVET copy
Prof. Dr. Bülent KILIÇ

Kongre Başkanı

Değerli Halk Sağlığı Uzmanları, Akademisyenleri, Asistanları ve Çalışanları,

Bu yılki kongremizin ana temasını “Yerel Yönetimler ve Halk Sağlığı” olarak belirledik. İçinde bulunduğumuz 2024 yılı, Mart ayında gerçekleşen yerel yönetim seçimleri nedeniyle il ve ilçe belediyelerinden, köy muhtarlıklarına kadar tüm yerel bileşenlerin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Ülkemizde başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel otoriteler giderek büyük bir önem kazanıyor. Bunun bir nedeni de yerel yönetimlerin halk sağlığı hizmetleri açısından büyük sorumlulukları ve görevleri olması. Yerel yönetimlerin halk sağlığıyla ilgili içme suyundan oyun parklarına, pazar yerlerinden mezarlıklara kadar pek çok görevi var. Öte yandan son dönemde bazı belediyelerin ücretsiz HPV aşısı sağlaması gibi uygulamalar da dikkat çekiyor. Bu nedenle bu yılki kongremizde Türkiye’de yerel yönetimlerin halk sağlığı açısından giderek artan önemini ele almaya ve tartışmaya çalışacağız

Ancak dünyada ve ülkemizde kuşkusuz çok sayıda halk sağlığı sorunu da önemini koruyor. Gazze’de yaşanan trajedi, yaşamını kaybeden elli bine yakın insan, yüz bine yakın yaralı ve tamamen yıkılan bir yerleşim alanı ile yaşadığımız coğrafyanın çok yakınında tüm yakıcılığıyla devam etmekte. İnsanlığın, özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ülkelerin bu felaket karşısındaki suskunluğundan daha da önemlisi, binlerce insanın bombalanmasını finanse eden ülkelerin de aynı ülkeler olması. Jean Paul Sartre bu ikiyüzlülüğü “soylu ruhlarımız aslında ırkçıdır” diyerek ifade etmişti.

Ülkemizde ise iki büyük sorun devam etmekte: Öncelikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerden sonra afet durumlarına hazırlık aşamalarında ve afet sonrasında ne kadar yetersiz olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmıştır. Aradan geçen 1.5 yıllık süreden sonra halk sağlık hizmetlerindeki yetersizliklerin de devam ettiğini görüyoruz. Diğer büyük sorun ise ülkemizdeki göçmen politikalarının iflas etmesidir. Ülkemiz yaşadığı ekonomik krizin üzerine artık ciddi sosyal krizlerle de yüz yüze gelmek üzeredir.

Ancak tüm sorunlarımıza karşın her zaman olduğu gibi umutluyuz! Matt Haig “Gece Yarısı Kütüphanesi”nde yaşamı bir kütüphane metaforu üzerinden ele alır ve pişman olduğumuz ve yeniden yaşamak istediğimiz tüm hayatları önümüze yeni bir kitap olarak getirir. Matt Haig romanını “yaşa ve öğrenmeye devam et, hayat bir bütündür” mesajıyla bitirir. İşte bu nedenle sadece kötü olaylara değil, iyi yerel yönetim örneklerinde olduğu gibi başarılara da odaklanıyor ve umudumuzu korumaya devam ediyoruz.

Bu bağlamda halk sağlığına gönül veren herkesi 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara’da düzenleyeceğimiz 8.Uluslararası ve 26. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne davet ediyoruz. Kongremizin konferanslar, paneller, bildiri sunumları, grup çalışmaları ve çeşitli kurslardan oluşan zengin bilimsel ortamında birlikte olmak, sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak, çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmak için yan yana olabilmek ve yüz yüze görüşebilmek dileğiyle saygılarımızı sunuyoruz.

GENEL BİLGİLER

Kongre Yeri ve Tarihi

Kongre 5-7 Aralık 2024 tarihleri arasında The Ankara Hotel - Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Kongre süresince Türkçe – İngilizce eş zamanlı çeviri yapılacaktır.

Bildiri Sunumları

Kabul edilen tüm bildiriler Kongrede SÖZLÜ sunulacaktır.

Kongre Kitabı

Kongre kaydını yaptıran ve bildirisi kabul edilen katılımcıların bildirileri ISBN alınmış e-Kongre Kitabında yer alacaktır. Kitap kongre sonrası web sitemize yüklenecektir.

Kongre Katılım Belgesi

Katılım Belgesi kongre tamamladıktan sonra
e-posta ile gönderilecektir.

Kayıt

Kongre kayıtları kongre web sitesinde bulunan “Online Kayıt” linki üzerinden yapılacaktır. Bildiri yüklemek ve göndermek için sistemde kayıt oluşturulması gerekmektedir. Bu aşamada ödeme yapılması zorunluluğu yoktur.

Kredilendirme

Kongre TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilecektir.

Doçentlik Başvuru Kriteri

Kongre Kitabında basılan özet/tam metin bildiriler ÜAK tarafından belirlenen kriterlere göre Doçentlik başvurularında kullanılabilmektedir.

Asistan Bursu

Bildirisi kabul edilen halk sağlığı asistanlarına kongreye kayıt tarihine göre öncelikli olarak burs sağlanacaktır.
Burs miktarı ve sayısı daha sonra ilan edilecektir.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

unfpa-logo-tr
Who_Europe

2023 UHSK'dan Sayılar

0
Kurs
0
Oturum
(Panel, Konferans, İkili Konferans)
0
Sözlü Bildiri Oturumu
0
Konuşmacı
0
Sözlü Bildiri

KONGRE TEMASI

tema yazısı (3)

Ülkemizde başta belediyeler olmak üzere, tüm yerel yönetim organlarının topluma hizmet sunumundaki rolü giderek artıyor. Bu durum yerel yönetimlerin sağlık alanındaki rolünü yeniden konuşma gereksinimini de beraberinde getirdi. Yerel yönetimlerin doğrudan ve dolaylı olarak sağlıkla ilgili pek çok görevleri ve halk sağlığı hizmetleri açısından önemli sorumlulukları var. Bu nedenle bu yıl kongrede Türkiye’de yerel yönetimlerin halk sağlığı açısından giderek artan önemini ele almaya ve tartışmaya çalışacağız.

tema yazısı (3)
pin-logo-mor-1