Temmuz Gönç Şavran

Temmuz GÖNÇ ŞAVRAN

1976 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını çalışma sosyolojisi alanında, doktorasını sağlık ve hastalık sosyolojisi alanında yine aynı üniversitede tamamlamıştır. Doktora tezinde sağlık eşitsizlikleri ve toplumsal eşitsizlikler arasındaki ilişki üzerine çalışmış olan Gönç Şavran’ın temel ilgi alanları arasında sağlık sosyolojisi, beden sosyolojisi, çalışma sosyolojisi, toplumsal cinsiyet ve sosyal bilimlerde metodoloji sayılabilir. Gönç Şavran Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2001 yılında göreve başlamıştır ve halen bu bölümde doçent doktor olarak görev yapmaktadır.