Metin Pıçakçıefe

Metin PIÇAKÇIEFE

Dr. Metin PIÇAKÇIEFE 1990 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki eğitimini 2005 yılında dereceyle tamamladı. 2007 yılında Yrd.Doç.Dr. unvanıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine başladı. 2014 yılında Halk Sağlığı Doçenti, daha sonra Halk Sağlığı Profesörü unvanını aldı ve halen Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı AD Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca aynı Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 8 yıl Müdür Yrd.’sı ve Müdür V. olarak çalıştı. Fakülte yönetim kurulu ve Fakülte kurulu, Enstitü yönetim kurulu ve Enstitü kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Fakültenin ve Üniversitenin pek çok koordinatörlük, kurul ve komisyonlarında görev aldı. Muğla’da ilk kez oluşturulan Menteşe Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesinin kurulmasında rol aldı ve halen eğitim sorumlusu görevini yürütmektedir. 4 dönem HASUDER İş sağlığı çalışma grubu yürütücülüğü görevinde bulundu. Institute for Work and Health(IAG)(Germany)’de “Asbestos Screening, Workplace Violence – Prevention And Aftercare, Ergonomics Practice Field: Simulations on Demography, Stress Chamber, Biofeedback” konularında bir süre eğitim aldı. İş sağlığı, yaşlı sağlığı, epidemiyoloji ve tıp eğitimi alanlarıyla ilgilenmektedir. Alanıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası yayınları, atıfları, bölüm yazarlığı, bölüm editörlüğü ve iş sağlığı alanında editörlüğünü yürüttüğü üç adet kitabı vardır. Ulusal ve uluslararası dergilerde editör yardımcısı, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevlerinde bulunmaktadır. Mart 2020 tarihinden itibaren Muğla Valiliği’nin oluşturduğu İl Pandemi Koordinasyon Kurulu üyeliğini yürütmektedir. Halen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinde Koordinatör olarak görevlendirilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.