Filiz Abacıgil

Filiz ABACIGİL

Dr. Filiz Abacıgil, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde 1999 yılında tamamlamıştır. 2000 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı ile kazandığı Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim

Dalı’nda ihtisasa başlamış ve 2004 yılında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2004–2005 yılları arası öğretim görevlisi, 2005-2013 yılları arasında Yard. Doç.Dr., 2013-2018 yılları arasında Doç. Dr., 2019 yılından bu yana Prof. Dr. kadrosuyla aynı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Temel çalışma alanları, epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlık araştırmaları, kadın sağlığı, sağlık okuryazarlığı, dezavantajlı gruplar ve iş sağlığıdır. 2000 yılından beri Üniversite bünyesinde yapılan Temel Eğitim Becerileri Kursunun, 2013 yılından beri de Sağlıkta Araştırma Kursunun sürekli eğitmenidir. Uluslararası indekslerde taranan 49 adet özgün makalesi ve ulusal indekslerde taranan 29 adet yayını bulunmaktadır. 2015 yılından itibaren toplam 665 atıfı olup, h-indeksi 19’dur.

 

HASUDER-Engelli Çalışma Grubu (yürütücü)

HASUDER- Kadın Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet çalışma grubu üyeliği

Adnan Menderes Üniversitesi Afet ve Acil Durum Uygulama Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği

Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yard.

Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği

Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Enfeksiyon kontrol komitesi üyeliği,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Akreditasyon Hazırlık Komitesi, Akademik Kadro ve Amaç ve Hedefler Alt Grup Üyelikleri

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Eğitici Gelişimi Kurulu Üyeliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öz Değerlendirme Kurulu Üyeliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeliği