Zafer Öztek
Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun oldu. 1973’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığını, 1975 yılında Halk Sağlığı Uzmanlığını aldı. 1978 yılında Halk Sağlığı Doçenti, 1988’de Halk Sağlığı Profesörü oldu. Sussex Üniversitesi – İngiltere’de sağlık planlaması eğitimi aldı. 1980 – 1981 yıllarında Dünya Sağlık Örgütünün Cenevre’deki Genel Merkezinde üreme sağlığı hizmet araştırmaları biriminde çalıştı. 1982 -1984 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ve Yüksek Sağlık Şurası üyesi olarak görev yaptı. 1996 – 1999 yılları arasında H.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve bir süre Dekan Vekilliği, 2006 – 2012 yılları arasında H.Ü. Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Dünya Bankası tarafından Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde yürütülen projelerde danışmanlık, eğiticilik ve yöneticilik yaptı; Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlendi. 1988 -1990 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliği, 1988 – 1992 yılları arasında TTB Halk Sağlığı Kolu Kurucu Başkanlığı; Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanlığı, Halk Sağlığı Kurumu Derneği (T-HASAK) Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1983 yılında kurucuları arasında yer aldığı Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfında kurulduğundan buyana Yönetim Kurulu üyesi ve halen Yönetim Kurulu Başkanıdır. Halk sağlığı, temel sağlık hizmetleri, çocuk sağlığı ve sağlık yönetimine ilişkin 200 dolayında makalesi, 30’dan fazla kitabı, çevirileri, 40 dolayında kitapta bölüm yazarlığı vardır. 2012 yılında emekli olduktan sonra Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmaya başladı. Bu Üniversitede, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. Halen Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanıdır.