Ümit Şahin
Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü olarak görev yapmaktadır ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Küresel Çevre Sorunları, İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları konularında dersler vermektedir. Şahin, 1990’ların başından bu yana yeşil siyasi hareketin, iklim, ekoloji, çevre, nükleer karşıtı ve insan hakları hareketlerinin içinde yer almaktadır. Kurucusu olduğu Üç Ekoloji dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Kurucuları arasında yer aldığı Çevre İçin Hekimler Derneği’nin 2002-2006 yıllarında başkanlığını yapmıştır. Türkiye’de 2008’de kurulan Yeşiller Partisi’nin de kurucuları arasındadır ve bir dönem eş sözcülüğünü yürütmüştür. Yeşiller tarafından 2007’de başlatılan Türkiye Kyoto’yu İmzala! Kampanyasının koordinatörlüğünü yürüten Şahin, halen İstanbul Kent Konseyi’nde Yürütme Kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Açık Radyo’da 2008 yılından bu yana Ömer Madra’yla birlikte Açık Yeşil adlı programı hazırlayıp sunmakta olan Şahin, ayrıca Yeşil Gazete’de iklim ve çevre konularında yazarlık ve editörlük yapmaktadır. Şahin’in yazdığı ve editörlüğü yaptığı kitaplar arasında “Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi”, 2007 (Ömer Madra ile söyleşen ve editör olarak), “Yeşil Ekonomi”, 2012 (Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte editör olarak), “Açık Yeşil 1 – Teorisi ve Pratiği ile Bir Ekoloji Rehberi”, 2019 ve “Açık Yeşil 2 – İklim Krizi, Politika ve Aktivizm”, 2020 (Ömer Madra ile birlikte) sayılabilir. Şahin’in ayrıca iklim değişikliği, enerji dönüşümü, çevre sağlığı, yeşil politika ve insan hakları alanında çeşitli kitap bölümleri, raporları ve makaleleri bulunmaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1991’de mezun olan Ümit Şahin, Kudüs'te Hebrew Üniversitesi Hadassah Braun Halk Sağlığı Okulu'nda yüksek lisans yapmış ve halk sağlığı doktorasını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi’nden almıştır. Halk sağlığı çalışmaları çevre sağlığı alanında yoğunlaşmıştır.