Tufan Nayir
1979 yılında Mersin’de doğdu. 2002 yılında Çukurova tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde Halk sağlığı uzmanlığını tamamladı. Devlet hastanesi başhekimliği, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu hekimliği, İl sağlık müdür yardımcılığı ve saha koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. 2018 yılında Doçentlik ünvanını aldı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık ve Bakan yardımcılığı makamlarında danışmanlık yapan Nayir 2018 yılından beri DSÖ’ünde danışman olarak çalışmaktadır.