Tuba Uçar
1980 yılında Malatya’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini İnönü Üniversitesinde, Doktora öğrenimini de Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir süre ebe olarak görev yapmış, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Araştırma Görevlisi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi, Dr. Öğretim Üyesi ve Doç. Dr. olarak çalışmıştır. Halen İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde Doç. Dr. olarak çalışmakta ve Dekan Yardımcılığı yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası bazı kitaplarda alanıyla ilgili kitap bölümü yazarlığı yapmıştır. Gebelik, doğum, kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, ebelik, cinsel sağlık, infertilite, eğitim ve toplum sağlığı gibi konularda uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri ve derleme yazıları bulunmaktadır. Birçok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumlarda konuşmaları, bildiri sunumları olup, katıldığı kongrelerde çeşitli ödülleri bulunmaktadır. Alanıyla ilgili çeşitli kurslara katılmış ve bazı projelerde çalışmıştır. Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler vermekte ve yüksek lisans ve doktora tezleri yürütücülüğü yapmaktadır. Erasmus program koordinatörlüğü ve kordinatör yardımcılığı yapmış olup Farabi program koordinatörlüğü yapmaya devam etmektedir. Ayrıca alanıyla ilgili bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikleri vardır. Evli ve üç çocuk annesidir.