Toker Ergüder
1965 yılında Elazığ’da doğdu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni (1989) bitirdi. 2017 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Profesör olarak atandı. 1997 – 2006 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yaptı ve 2006 yılında Tütün ve Alkol Kullanımı ile Mücadele Şube Müdürlüğünü kurdu ve şube müdürlüğü görevinde bulundu.
2007-2012 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nde Tütün Kullanımı ile Mücadele, 2013-2015 yılları arasında Küresel Trafik Güvenliği Projesinde uzman olarak görev yaptı. 2016 yılından bu yana Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisinde, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlığın Geliştirilmesi Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Halen “Dumansız Hava Sahasının Etkin Uygulanması”, “Hipertansiyon Kontrolü”, “Tuz Kullanımının Azaltımı” ve “Trans Yağların Eliminasyonu” ile ilgili dört proje yürütmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nda ki görevi esnasında; Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Türkiye tarafından imzalanması ve uygulanması, Ulusal Tütün Kontrol Programının hazırlanması, başta lokanta ve kafeteryalar olmak üzere dumansız hava sahası kanununun hazırlanması ve uygulanması, düz paket uygulaması gibi tütün kullanımının azaltmaya yönelik hayat kurtarıcı halk sağlığı müdahalelerinde bulundu. Alkol kontrolü, Endüstriyel trans yağların elimine edilmesi ve tuz kullanımın azaltılmasına yönelik kanun ve yönetmeliklerin çıkmasına katkıda bulundu. Emniyet kemeri kullanımı ve hız azaltmaya yönelik projelerde görev yaptı.
30’a yakın ülkeye, ulusal tütün kontrol programlarının ve kanunların hazırlanması ve uygulanması konularında teknik destek verdi.
Sağlığın geliştirilmesi, kronik hastalıkların ve risk faktörlerinin önlenmesi, madde bağımlılığı ve tütün ve alkol kullanımı ile mücadele konusunda çok sayıda yayınları vardır. Başta tütün kontrolü olmak üzere Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte çok sayıda ulusal ve uluslararası projede ve eğitim programında yer aldı. 2015 yılında Yeşilay'ın En'leri Zümrüdüanka "En Yeşilaycı Akademisyen Ödülü’nü aldı. 2016 yılında Suriyeli Göçmenlere yönelik yürüttüğü programlardan ötürü Dünya Sağlık Örgütü “Director-General’s Reward of Excelence” ödülünü aldı. 2018 yılında “Birleşmiş Milletler Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Görev Gücü Ödülü”nü alan BM Türkiye görev gücünde aktif görev yaptı. Yeşilay Bilim Kurulu üyesidir.