Tevfik Bayram
Şırnak’ın Balveren Beldesi’nde doğan Dr. Tevfik Bayram, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamlamıştır. 2012 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Şırnak’ta 1 yıl pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 2014 yılında yine Marmara Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Uzmanlığı eğitimine başlamış ve 2019 yılında tamamlamıştır. Asistanlığı sırasında 2015-2016 yılları arasında İsrail’de Kudüs İbrani Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Yüksek Lisansı yapmıştır. Yüksek lisans tezini Kudüs’teki çeşitli etnik/dini gruplar arasındaki sağlık davranış eşitsizlikleri üzerine; uzmanlık tezini ise İsviçre’nin Bern Üniversitesi bünyesinde yürütülen MIWOCA projesinden İsviçre'de yaşayan Türkiyeli göçmen kadınların sağlık hizmetlerine erişimi üzerine yapmıştır. Temel ilgi alanları sağlık davranışları, sağlığın geliştirilmesi ve sağlıkta eşitsizlikler olan Dr. Bayram, çalışmalarını birçok ulusal ve uluslararası konferansta sunmuş ve makaleleri çeşitli uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Dr. Bayram Halk Sağlığı Uzmanlığını tamamladıktan Şırnak’a atanmış ve COVID-19 pandemisi döneminde, şu anda İl Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Dr. Bayram Kürtçe, Türkçe, İngilizce ve Farsça dillerini konuşmaktadır.