Temmuz Gönç Şavran
Temmuz Gönç Şavran, 1976 İstanbul doğumludur. Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını çalışma sosyolojisi alanında, doktorasını sağlık ve hastalık sosyolojisi alanında yine aynı üniversitede tamamlamıştır. Doktora tezinde sağlık eşitsizlikleri ve toplumsal eşitsizlikler arasındaki ilişki üzerine çalışmış olan Gönç Şavran’ın temel ilgi alanları arasında çalışma sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, toplumsal tabakalaşma, sağlık sosyolojisi, sosyal bilimlerde araştırma tasarımı ve metodoloji sayılabilir. Yazarın bu alanlarda ulusal ve uluslararası eserleri bulunmaktadır. Gönç Şavran Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2001 yılında göreve başlamıştır ve halen bu bölümde doçent doktor olarak görev yapmaktadır.