C. Tayyar Şaşmaz
25 Kasım 1971’de Amasya Gümüşhacıköy’e bağlı Çetmi Köyünde doğmuşum. İlkokul eğitimimi Çetmi köyünde, ortaokul ve lise eğitimimi Amasya Atatürk Lisesinde gördüm. 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’dan Uzmanlığımı aldım. 2001 yılından beri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. 2007 yılında Halk Sağlığı Doçenti oldum, 2013 yılında Halk Sağlığı Profösürlüğüne atandım. 2010 yılında Mersinde Birinci Okul Sağlığı Sempozyumu Bilimsel Sekreteri olarak görev aldım. Sonraki Okul Sağlığı Sempozyumlarında ya düzenleme kurul üyesi ya da bilimsel kurul üyesi olarak görev aldım. 2010-2016 yılları arasında HASUDER yönetim kurulunda görev aldım ve doğal olarak bu yıllar arasında Halk Sağlığı Kongre Düzenleme Kurullarında görev aldım. 2010 yılından beri HASUDER Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaktayım. 2010 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisinin Yöneticiliğini, 2015 yılından beri de Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinin Editörlüğünü yapmaktayım. Bağışıklama, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve epidemiyolojik yöntemler başlıca ilgi alanlarım arasında bulunmaktadır. Halen “The Global Burden Attributable to Childhood and Adolescent Headache Disorders” başlıklı uluslararası bir proje içinde araştırmacı olarak yer almaktayım. 32’si SCI index içinde olmak üzere 80’den fazla ulusal ya da uluslararası dergilerde yayımlanmış makalem bulunmaktadır. SCI index içinde yer alan makalelerime 800 civarında atıf yapılmış olup, Web of SCI’de “h index” 17 olarak hesaplanmaktadır.