Süheyla Altuğ Özsoy
1985 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş ve 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanını almıştır. 2007-2009 yılları arasında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür yardımcılığı, 2010-2017 yılları arasında Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim dalı başkanlığı görevini yürütmüştür. 2009-2017 yılları arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırmalar etik kurul üyeliği, Avrupa birliği uyum programları kapsamında 2013-2015 yılları arasında “cezaevi izlem kurul üyeliği” yanı sıra, pek çok hemşirelik dernek üyeliği de mevcuttur. 2007 de isveç, 2008 de Çek cumhuriyetinde düzenlenen Florence Network toplantılarına yüksekokul temsilcisi olarak katılmıştır.
2000 yılından itibaren hemşirelikte eleştirel düşünme ve nitel araştırmalara ilgi duymuş, bu konuda yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmiştir. “Hemşirelikte eleştirel düşünme” kitabı 2010 yılında yayınlanmış, ayrıca “Hemşirelikte nitel araştırmalar” kitabı yazım aşamasında olup, 2020 yılında basıma verilmesi planlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde pek çok araştırma ve derleme makalesi yayınlamıştır. 2017 yılında TÜBİTAK projesi yayına dönüştürüldüğünde ulusal mesleki kongrelerde ve dernekler tarafından 4 birincilik ödülüne layık görülmüştür. Akademik hayatı boyunca hemşirelikte araştırma kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar önceliği olmuştur. TÜBİTAK BİDEP, ARDEB projeleri başvuruları değerlendirme panelisti ve 2013-2016 yılları arasında “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Destek Fonu” değerlendirme komitesinde görevini yürütmüştür. Ulusal pek çok dergide danışma ve bilim kurulu üyeliği bulunan Özsoy, evli ve iki çocuk annesidir.