Pınar Erbay Dündar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra (1989), Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini (1993) tamamlamıştır. 1993-2001 yılları arasında İzmir Sağlık Müdürlüğünde çalışmıştır. 2001 den bu yana Celal Bayar Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da çalışmaktadır. Çalışma alanları kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve yönetimi, sağlığın geliştirilmesi ve toplum ruh sağlığıdır. 2012 den bu yana Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nin Editör Kurulunda yer almaktadır. Uluslararası dergilerde yayımlanmış 35 den fazla araştırma makalesi bulunmaktadır.