Peter Orris
Peter Orris, Amerikalı bir siyasi aktivist, Tıp Doktoru ve Illinois Üniversitesi Chicago Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Sisteminde Mesleki ve Çevresel Tıp Profesörü ve Şefidir. Tıp alanındaki çalışmaları ile tanınan Orris, 11 yaşından beri dahil olduğu Sivil Haklar Hareketi'ndeki çalışmalarıyla da tanınıyor. Harvard'dan Biyoloji derecesi ile mezun olan Orris, 1970 yılında Halk Sağlığı bölümünden mezun olarak Yale Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Daha sonra Chicago Tıp Fakültesi'ne devam etti ve 1975'te Tıp Doktora derecesi ile mezun oldu. Orris ayrıca Cook İlçesi John H. Stroger Jr. Hastanesinde dahiliye ve koruyucu hekimlik için ikamet ediyor. Orris ayrıca American Board of Preventive Medicine tarafından Occupational Medicine sertifikasına sahiptir. Orris, Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Kimyasallar Yönetimi Konferansı'nın ikinci oturumunda Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu'nun da temsilcisiydi. 2017'de 5. Dünya Halk Sağlığı Kongresi'nden Küresel Sağlıkta Mükemmeliyet için Yaşam Boyu Başarı Ödülü almıştır.

Dr. Orris, birçok işçi örgütü, şirket ve kar amacı gütmeyen gruba danışmanlık yapmıştır. Uluslararası düzeyde, Dünya Sağlık Örgütü, Pan Amerikan Sağlık Örgütü, Dünya Tabipler Birliği, Dünya Halk Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Health Care Without Harm kuruluşuna danışmanlık yapmıştır. Sağlık hizmetlerinde karların ve ırkçılığın ortadan kaldırılmasına ve gelişmekte olan dünyayı zehirleyen kurumsal politikalara karşı çıkılmasına yönelik uzun bir savunuculuk geçmişine sahiptir.