Figen Demir
Dr. Figen Demir, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak “Tıp Doktoru” ünvanını aldı. Sonrasında 2 yıl Sağlık Ocağında Pratisyen hekim olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitimi ve Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Araştırma görevlisi iken Almanya’da “Uluslararası Halk Sağlığı” kursunu tamamladı. Çeşitli projelerde saha ekip lideri olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra mecburi hizmet görevi için Zonguldak İl sağlık Müdürlüğü’ne Halk sağlığı Uzmanı olarak atandı. Burada İki yıl AÇSAP Şube Müdürü, İl Hasta Hakları Koordinatörü, İl Pandemi İzlem Sorumlusu olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp fakültesi Halk sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.