F. Serkan Öngel
Gaziantep Üniversitesi İslahiye İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Öngel, 2002-2015 yılları arasında DİSK’te, KESK’te ve Birleşik Metal İş Sendikası’nda araştırma uzmanı ve daire müdürü görevlerinde bulunmuştur. Çalışmaları Sosyal Politika, Kentleşme, Emek Tarihi konularına yoğunlaşmaktadır. Kendisinin Kapitalizmin Kıskacında Kent ve Emek başlıklı bir kitabı ve Krize Karşı Kooperatifler başlıklı bir derleme kitabı (Uygar Dursun Yıldırım ile birlikte) bulunmaktadır. Critical Sociology, Praksis, İktisat ve diğer akademik dergilerde bilimsel makaleleri yer alan Öngel’in Türkiye’de işçi sınıfının durumu ile ilgili çok sayıda araştırması ve raporu bulunmaktadır.