Cengiz Aydın
Cengiz Aydın, 2016 yılından beri Yatırım Politikaları Direktörü olarak Türkiye’de faaliyet gösteren 35 araştırmacı ilaç firmasını temsil eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği-AIFD’de çalışmaktadır. Sayın Aydın, Türkiye ilaç sanayisinin küresel rekabetçiliğe ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla ilaç sanayi ve inovasyon politikaları alanında kamu ve ilgili diğer paydaşlar nezdinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede 11. Kalkınma Planı hazırlıklarına aktif katılan Aydın, son 3 yıldır da ilaç Ar-Ge’sinin iki önemli ayağı olan klinik araştırmaların Türkiye’de artırılması için çalışmakta, biyogirişimcilere yönelik programlar geliştirip yürütmektedir.
ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünden 1995 yılında mezun olan Aydın, kariyerine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda başlamış, kamu görevinin bir parçası olarak 2007-2010 yılları arasında Türkiye’nin AB Nezdinde Daimi Temciliği’nde Ticaret Müşaviri olarak Brüksel’de diplomatik görev üstlenmiştir. Diplomatik görevi kapsamında Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinde alanlarında AB Komisyonu ve AB Parlementosu nezdinde Türkiye’yi temsil etmiştir.
Sayın Aydın, 12 yıllık kamu deneyiminden sonra 2011 yılında bir özel sektör firmasında satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak özel sektöre geçiş yapmıştır. Devamında ABD Büyükelçiliği’nde Baş Ekonomi Danışmanı olarak 2 yıl çalışan Aydın, ilaç sektörü ve sivil toplum alanına deneyimlerini aktarmak için sonrasında AIFD’de çalışmaya başlamıştır.
New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi’nde 2002-2004 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Masterı yapan Aydın, ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümündeki doktora çalışmasını tez aşamasında bırakarak giderek daha çok ilgi duyduğu inovasyon ve girişimcilik alanlarındaki akademik ve pratik çalışmalara yoğunlaşmıştır. İ
ki kız babası olan Aydın iyi derecede İngilizce, orta seviyede Fransızca bilmektedir.