Canan Türkyılmaz
1963 yılında Konya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesinde 1993 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 1998 yılında Neonatoloji yandal uzmanlığını tamamladı. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde 1999-2002 yıllarında Neonatoloji Klinik Şef Yardımcılığı görevini üstlendi. Gazi Üniversitesinde 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesor oldu. 2001 yılında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Brigham and Women Hospital’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
Sekiz bilimsel ödülü, 8 proje yürütücülüğü, bir İngilizce, 12 Türkçe kitap bölüm yazarlığı, 4 uluslararası kurs sertifikası, 100’ ü aşkın yayını, 300’ ü aşkın kongre bildirisi bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararsı kongre/toplantı/sempozyumda çoğunluğu prematüre beslenmesi, anne sütü ve emzirme ilişkili 90’ den fazla davetli konuşma yapmış, T.C. Sağlık Bakanlığının başlıca “Anne Sütünü Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler, Emzirmede anneden anneye destek, Kamu hastaneleri eğitici eğitimleri, Anne ölümleri, Bebek Ölümleri, Yenidoğan işitme taraması olmak üzere çeşitli kurullarında da görev almıştır. Dr. Türkyılmaz, 2012 yılında TUKMOS müfredat kurulu üyeliği yapmış, 2019 yılından itibaren de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yeterlilik Yürütme Kurulu Üyeliğini görevini yürütmektedir. Gazi Üniversitesi Hastanesinde “ Transfüzyon Komitesi” ve “ Bebek Dostu Hastane Komitesi” üyesi olarak görev almaktadır. Türk Tabipler Birilği, Milli Pediatri Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, Çocuk Obezite Derneği, Temas Anne Sütü Gönüllüleri Derneği üyelikleri bulunmaktadır.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık ve Yenidoğan Yan dal tezlerinde danışman öğretim üyeliği yapmaktadır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde “PDÖ kurulu üyeliği ve eğiticiliği, klinik beceri eğiticiliği gibi tıp eğitimi konularında idari görevleri bulunan Canan TÜRKYILMAZ ‘ın ilgi alanları hipoksik iskemik ensefalopati ve hayvan modelleri, prematürite ve sorunları, hiperbilirubinemi, prematüre beslenmesi, anne sütü ve emzirmedir.
Evli ve iki çocuk annesi olan Canan TÜRKYILMAZ halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalında profesor olarak ve Emzirme Destek Merkezi Relaktasyon Ünitesi sorumlusu olarak görev yapmaktadır.