Canan Demir
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Göğüs Hastalıkları uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD’nda tamamlamıştır. 2017’de Temel Solunum Biyolojisi alanında “İnsan Yapımı Nanopartiküller ve Dizel Egzoz Partiküllerinin İnsan Mezotel Hücreleri Üzerine Olan Toksik ve İnflamatuar Etkileri” konulu teziyle Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2018’de 4 ay süreyle KU Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi Akciğer Toksikolojisi Laboratuarı ve Meslek Hastalıkları Polikliniği’nde Prof.Dr. Benoit Nemery ve Prof.Peter Hoet’in danışmanlığında “Farklı Lenfosit Proliferasyon Testi Türlerinin Nanosilika ve Berilyum Sensitizasyonunda Kullanımı” konusunda çalışmalar yapmıştır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanlık eğitimini 2019’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Programı’nda tamamlamıştır. Nisan 2019’dan itibaren SB Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde görev yapmaktadır. Bunlara ek olarak 2011 yılından beri Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve Türk Toraks Derneği’nin (TTD) ortak eğitim progamı olan MECOR (Methods in Epidemiological, Clinical and Operations Research) Turkey’de eğitici olarak görev almaktadır. Çeşitli derneklerin çalışma gruplarında ve yönetim kurullarında devam eden görevleri mevcuttur. Ayrıca, meslek hastalıklarına yönelik çeşitli ulusal komisyonlarda ve projelerde görev almaktadır.