Azize Tiryakioğlu
Dr. Azize Tiryakioğlu, İstanbul Maltepe Sağlık Müdürlüğü’nde görev yapmakta olup aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde Halk Sağlığı programında doktora öğrencisidir. Lisans Eğitimini, 2008-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2017-2020 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisans tez başlığı: “Birinci basamak hizmetlerinde çocuk takibi ve tarama etkileyen faktörler” dir.
Maltepe Sağlık Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığında 2015-2017 yılları arasında Anne, Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması ve Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev aldı. 2017 yılından itibaren Aşı Programları ve Aşı Önlenebilir Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde çalışmaktadır. Halihazırda, İstanbul’un Maltepe İlçesi'nde Covid-19 filyasyon ekiplerinin organizasyon ve koordinasyonunda görev almaktadır.