Ayşın Zeytinoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. Uzmanlık eğitimini yine aynı fakültede 1992 tamamladı. EÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1993 yılından beri çalışmaktadır , Tıbbi Viroloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve İmmunoloji Laboratuvarı sorumlu öğretim üyesidir. Ege Üniversitesi Hastanesi Viroloji Laboratuvarı 1994’den beri HIV tanısında referans laboratuvarıdır. İlgi alanları; Klinik viroloji tanısında seroloji ve nükleik asit testleri, transplant alıcılarında görülen infeksiyonlar, latent virüs enfeksiyonları ve aşı ile önlenebilir viral enfeksiyonlardır. Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu ve Tıbbi Mikrobiyoloji rehber çalışmalarında aktif görev almıştır.