Ayşen Bulut
Ayşen Bulut, Halk Sağlığı Uzmanı, Prof. Dr. Kurucuları arasında olduğu İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu ve İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyesi. Uzun yıllar emek verdiği İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) 2008 yılında kendi isteği ile ayrıldı. Gönüllülükle halk sağlığı ilgi alanında çalışmalarını sürdürüyor. Üniversite’de Çocuk Sağlığı Enstitüsü Aile Sağlığı Anabilim Dalı ve İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevleri yanı sıra Türkiye’de ve farklı ülkelerde üreme sağlığı eğitim ve hizmet araştırmalarında geliştirme ve değerlendirme etkinlikleri yürüttü. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, London School of Hygiene and Tropical Medicine ve Washington DC’de Centre for Development and Population Activities destek aldığı ve danışmanlık yaptığı başlıca kuruluşlar oldu. Çok sayıda sağlık çalışanının mezuniyet sonrası kadın çocuk sağlığı ve eğitimcilik alanında gelişimlerine katkı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü desteği ile Birleşik Krallık’ta Exeter Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Nüfus Araştırmaları Diploması aldı (1984). Uzmanlık eğitimini (1979), mezuniyet sonrası on yıl süre ile eğitim ve hizmet araştırmalarından da yararlanarak meslekte zenginleştiği, mezun olduğu, doçentlik derecesini aldığı okul, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. İstanbul Tabip Odası tarafından verilen Prof. Dr. Nusret Fişek Tıp Hizmet Ödülü (1994) ve TTB Nusret Fişek Bilim Ödülü (2002) sahibidir.