Ayşecan Terzioğlu
Ayşecan Terzioğlu Sabancı Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programlarında öğretim üyesidir. Daha önce Koç Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Fordham University, Brooklyn College ve Long Island University'de dersler vermiştir. Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde lisans ve yükseklisansını tamamladıktan sonra City University of New York, The Graduate Center, Antropoloji Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Araştırma ve ders konuları küreselleşme ve sağlık eşitsizlikleri, biyopolitika, hastalık anlatıları, beden antropolojisi, toplumsal cinsiyet antropolojisi ve Orta Doğu antropolojisidir. Bu konularda çeşitli dergilerde makaleleri ve iki derleme kitapta bölümleri vardır: Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı (Ayşecan Terzioğlu, Cenk Özbay, İletişim, 2019) " ve “The Making of Neoliberal Turkey” (Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu, Ziya Umut Türem, Ashgate 2016).