Aygül Tunç Aksan
1994 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde lisans, 2002 aynı üniversite ve bölümde “Çocuk Yetiştirme Stilleri ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama yüksek lisans programını “Ergenlerin Olumsuz Beden İmgelerine Yönelik Geliştirilen Bilişsel-Davranışçı ve Değiştirilmiş Sanat Terapisi Programlarının Etikliklerinin Karşılaştırılması” teziyle tamamlamıştır. 2014 yılında ise Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden doktora unvanını “Meme Kanseri Tanısı Almış Kadınların Hastalık Temsilleri, Başa Çıkma Stratejileri, Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ile Psiko-Sosyal İhtiyaçlarının Belirlenmesi” adlı teziyle almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır.