Ayfer Tezel
Prof. Dr. Ayfer TEZEL 1990’da Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 1995’te Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AnabilimDalı’nda yüksek lisans ve 2003’te “Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır.1996-2003 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Erzurum Sağlık Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve 2003-2006 yılları arasında aynı birimde Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmıştır. Prof. Dr. Tezel 2006 ‘da Doçent, 2013’te Profesör unvanını almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup Hemşirelik Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda 2013’den beri Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte ve 2014 yılından beri kurucusu olduğu Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği’nin dernek başkanlığını yürütmektedir.
Prof. Dr Ayfer Tezel’in h-indeksi 8 olup uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 24, ulusal hakemli dergilerde yayımlanan 32 makalesi, çok sayıda kongre katılımı ve bildirisi, 6 bilimsel kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası 4 projede (WHO) yürütücü ve araştırmacı olarak ve görev almıştır. Prof.Dr.Tezel, 2006’da gözlemci olarak Ohio State University Nursing School’da ve 2012’de Erasmus Programı kapsamında Keele University Nursing and Midwifery School’da bulunmuştur. İlgilendiği çalışma alanları halk sağlığı hemşireliği, toplum temelli hemşirelik uygulamaları, sağlık psikolojisi ve okul sağlığıdır.
Prof. Dr. Ayfer Tezel evli ve iki çocuk annesidir.