Asuman Türkün
Asuman Türkün orta ve lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamladı. 1980 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; Yüksek Lisans ve Doktora derecesini aynı bölümden aldı. Yüksek lisans tezinde azgelişmiş bölgelerde sermaye birikimi dinamiklerini; doktora tezinde ise Denizli bağlamında yeni sanayi bölgelerinin dönüşüm süreçlerini inceledi. 1995-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde kent sosyolojisi, toplumsal hareketler, küreselleşme ve mekânsal dönüşüm üzerine dersler verdi. 2006 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Konfeksiyon sektöründe kadın emeği üzerine yapılan araştırmaya dayanan "Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği" (Prof. Dr. Ayda Eraydın ile birlikte, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999) kitabının yanı sıra Ankara Kalesi üzerine yaptığı araştırma (Prof. Dr. Zuhal Ulusoy ile birlikte) “Şehrin Zulası: Ankara Kalesi” (İletişim, 2004) kitabı içinde yer aldı. 2008-2010 yılları arasında TÜBİTAK’ın desteklediği “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekânsal Değişim” adlı projenin yürütücülüğünü yaptı. Bu araştırmanın bulgularının derlendiği "Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul'da Kentsel Dönüşüm" (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2014) başlıklı kitabın yazarı ve editörüdür. 2008’den itibaren TÜBİTAK’ın desteklediği “'Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: İstanbul Beyoğlu Örneği” başlıklı araştırmayı sürdürmektedir. Araştırma alanları olan sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve kadın emeği konularında ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.