Arda Borlu
Arda Borlu, 1973 Kahramanmaraş doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamlamış, 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1997-2004 yılları arasında Kayseri’de çeşitli sağlık ocaklarında pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Halk sağlığı uzmanı olarak Kayseri Devlet Hastanesi ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nde uzman hekim olarak görev yapmış, 2009-2010 yıllarında Kayseri Kocasinan Sağlık Grup Başkanı olarak çalışmış, 2011-2014 yıllarında arasında da Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2014 yılından beri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve Nisan 2020 de doçent unvanını almıştır.