Alper Akçalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini 2002 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara'da tamamladı. Aynı kurumun Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı'nda 2008 yılına kadar çalıştı, burada son iki yılında Ulusal Polio Referans Laboratuvarı sorumluluğunu yürüttü. Avrupa Birliği projelerinde ve mikrobiyoloji uzmanlarına yönelik eğitimlerde görev aldı. Mayıs 2008 itibari ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'de çalışmaktadır. Viral hastalıkların tanısı, moleküler tiplendirme yöntemleri ve laboratuvarda kalite güvencesi özel ilgi alanlarındandır. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarı çalışmalarına katılmakta ve Tıp Fakültesi'nde Mikrobiyoloji dersleri vermektedir. Sağlık bilimleri alanına yönelik mikrobiyoloji kitaplarında yazdığı bölümler vardır. Almanya'da Paul Ehrlich ve Robert Koch Enstitülerine, İngiltere'de Sanger Enstitüsüne, Hollanda'da Groningen Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına çalışma ziyaretlerinde bulundu. Nisan 2020'den itibaren Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid Yetkili Laboratuvarı sorumluluğunu yürütmektedir. ESCMID Epidemiyolojik Belirteçler çalışma grubu üyesidir. 2019 yılından beri Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Etik Kurul üyesidir.