Alp Ergör
Prof. Dr. Alp Ergör
Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Balçova - İzmir
1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu; Sağlık Bakanlığı, Ankara Yenimahalle Belediyesi ve Bilkent Üniversitesi gibi farklı kuruluşlarda 4 yıl boyunca birinci basamak sağlık hizmetleri memuru olarak çalıştı. Daha sonra 1992 yılında Çalışma Bakanlığında müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı, 1995 yılında iş müfettişi oldu.
İş sağlığı doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda “iş kazası ve stres ilişkisi” konulu teziyle Prof.Dr.Nazmi Bilir (1997) danışmanlığında aldı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak göreve başladı.
1998 yılından itibaren Halk Sağlığı Anabilim Dalı iş sağlığı lisansüstü eğitim programının sorumluluğunu üstlenmektedir. Halen, Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda iş sağlığı profesörü ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Merkezi (DEÜ İSAMER) müdürü, İş ve Meslek Hastalıkları Anabilim Dalı ve Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Birimi'nde danışman öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanı sağlık çalışanlarının sağlığı, iş kazaları ve risk analizine odaklanmıştır.
2000 yılından bu yana International Commission on Occupational Health (ICOH) üyesidir.