1968 yılında Ankara’da doğdu. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde Epidemiyoloji Yandal uzmanlık eğitimine devam etti.

2010-2012 yılları arasında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Epidemiyoloji Ünitesinde mecburi hizmetini tamamladı.

2012 yılından beri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı’nda Saha Epidemiyolojisi Birim Sorumlusu ve Türkiye Saha Epidemiyolojisi Sertifikalı Eğitim Programı sorumlusu olarak çalışmaktadır.                                                              

Çalışma alanları: Bulaşıcı Hastalıklar, Saha Epidemiyolojisi Eğitimi