Prof. Dr. Çiçek Hocaoğlu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Hastalıkları Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Çok sayıda yayımlanmış ulusal/uluslararası bilimsel makale, kitap bölümü, kongrelerde sunulmuş bildirisi mevcuttur. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, intihar, anksiyete bozuklukları, bipolar bozukluk, geriyatrik psikiyatri, psikofarmakoloji özel ilgi alanları arasında yer almaktadır.