Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı

Worcester Polytechnic Enstitüsündeki makine mühendisliği eğitiminin ardından, Brown Üniversitesindeki çevre çalışmaları konusunda biyomedikal atık yakma tesislerinden kaynaklanan cıva emisyonları konusunda yüksek lisansının tamamlamış ve hava kalitesi alanında 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Çin hükümetinin 2017 yılında hava kirliliğini %25 oranında azaltım hedefi açıklamasının ardından ulusal ve yerel yönetimlerle, enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması için Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve ilgili kurumlarla, Avrupa Birliği'nin hava kalitesi standartlarının yakalanması için stratejik plan geliştirilmesi konusunda Polonya'nın Krakow şehri yetkilileri ile birlikte çalışmıştır. İklim değişikliğinin azaltılması için çalışan Climate Works Foundation kurumuna verdiği danışmanlık kapsamında 2018 yılından beri Temiz Hava Hakkı Platformu'na da hava kalitesi ile ilgili çalışmalarında teknik bilgi desteği sağlamaktadır.