1953 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğan Prof. Dr. Cemil ÖZCAN, ilk ve orta öğrenimini Ödemiş’te ve İstanbul Robert Kolej’de tamamladı. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru, 1986 yılında Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanında tıpta uzman, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı anabilim dalında bilim doktoru ve 1990 yılında Halk Sağlığı doçenti unvanlarını alarak 1996 yılında Halk Sağlığı profesörü oldu. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında köy, ilçe ve il sağlık ocaklarında ocak hekimi, il sağlık müdür yardımcılığı, sağlık müdürlüğü, başhekimlik ile Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatında Verem Savaşı Daire Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bakan Danışmanlığı  görevlerinde bulundu. Yurtdışında sağlık ekonomisi eğitimi aldı. Öğretim üyesi olarak görev yaptığı Marmara, İnönü ve Celal Bayar Üniversitelerinde anabilim dalı başkanlıkları, bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlükleri, dekan yardımcılığı, dekanlık ve 2002-2006 yılları arasında Celal Bayar Üniversitesinde Rektörlük yaptı. Bu üniversitelerin senato ve yönetim kurulu üyelikleri yanında yüksekokul, enstitü ve fakültelerinde kurul ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yurtiçinde;

Türkiye Ana ve Çocukları Yaşatma Projesi sorumlusu,

Başbakanlık Türkiye Ana-Çocuk Sağlığı Bilim Danışma Kurulu üyeliği,

Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Mevzuatı İle Türk Mevzuatının Uyumu Sağlık Mevzuatı Alt Komitesi üyeliği

Devlet Planlama Teşkilatı Sağlık Mastır Planı Seçici Komisyonu üyeliği,

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Üreme Sağlığı Teknik Grubu üyeliği,

Sağlık Bakanlığı’nın Milli Sağlık Politikası Tespit Komisyonu üyeliği,

Yüksek Sağlık Şurası Danışma Kurulu üyeliği ve

Verem Savaşı Danışma Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

Yurtdışında, Dünya Sağlık Örgütü, UNDP ve UNICEF’de uzman olarak çalıştı. Kırgızistan Sağlık Sektörü Reform Projesi konsültanı ve Türkmenistan Sağlık Master Planı Proje Sorumlusu olarak görev yaptı.

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “The Nutrition and Physical Activity” adlı kitabın Türkiye bölümünü yazdı. “Türk Sağlık Mevzuatı”, “Sağlık Hizmetleri El Kitabı”, “Tıbbi Farmakoloji’nin 13.baskısı” ve “Tarihsel Bakışla Türkiye’de Halk Sağlığı” kitaplarının yazarları arasında yer aldı. Özel ilgi alanları sağlık yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku ve mevzuatıdır.