ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ADI SOYADI: Ayşe Yüksel

DOĞUM TARİHİ: 07 Mart 1958

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulu(FNHYO)

İstanbul Üniversitesi

1979

Yüksek Lisans

Halk Sağlığı

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1985

Doktora

Halk Sağlığı

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1991

Doçent

Halk Sağlığı

Üniversiteler Arası Kurul

1995

 

Doçent(Kadrolu)

Halk Sağlığı

İstanbul Üniversitesi

1999

 

Profesör

Halk Sağlığı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2001

 

                 

 

KATILDIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI:

1 Nisan 1981-30 Haziran 1981-Lepra ve Rehabilitasyonu.Hombolo Leprosy Center, Dodoma,TANZANYA.

1 Temmuz 1981-1 Kasım 1981-Lepra ve Rehabilitasyonu(Nöropatik Ayak Rehabilitasyonu ile Birlikte),ALERT-Addis Ababa,ETYOPYA.

Mayıs 1983-Leprada El Cerrahisi Kursu(3 gün).Dr.Paul Brand Eğitimi,Ankara Üniversitesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi,Ankara

Haziran 1984-Leprada El ve Ayak Cerrahisi Kursu(1 hafta).Dr.Paul Brand Eğitimi.İstanbul Lepra Hastanesi,İstanbul.

1 Mayıs 1985-1 Ağustos 1985-Nöropatik Ayak Rehabilitasyonu ve Ortopedik Ayakkabı Yapımı.GWL Hansens Disease Center,Carville LA, USA.

1-30 Ekim 1990-El Cerrahisi ve Rehabilitasyonu. Berufgenossenchaftliche Unfall Clinic,Tübingen,Almanya.

6 Haziran 2007-Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Kursu.7. Ulusal Androloji Kongresi,6-9 Haziran 2007,Sheraton Hotel Kongre Merkezi,Ankara.

21-24 Feburary 2009-Youth Information Systems Training Course.Youth Services CentreiPromotion of the Civil Society Dialogue Between European Union and Turkey.Ankara.

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ BAŞLIĞI:

İSTANBUL’DA YAŞAYAN LEPRALI HASTALARIN MEDİKO-SOSYAL DURUMLARI-1985

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI:

İSTANBUL GENELEVLERİNDE ÇALIŞAN  KAYITLI KADINLARIN MEDİKO-SOSYAL DURUMLARI-1991

GÖREVLER:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sorumlu Hemşire

İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi-Çapa-İstanbul

1980-1999

Misafir Öğretim Görevlisi

 İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu-İstanbul

1988-1990

Doçent

FNHYO(Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Görevlendirme)

1999-2001

Profesör

Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD VAN

2001-2016

Profesör

TC İstanbul Arel Üniversitesi SBYO Sağlık Yönetimi Bölümü

2016- Halen Devam ediyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER :

Türkiye Ulusal Lepra Tarama Çalışması-Destekleyen Kuruluş: Sağlık Bakanlığı, Cüzamla Savaş Derneği-Emmaus Lepra İsviçre- Araştırma Ekibi Üyesi , 1984-2000.

 

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TAMAMLANMIŞ TEZLER

 

Yiğitbaş Ç.: Van Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında(YİBO), Okul Sağlığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi. Van, 2003.

 

Urgun N.:Van ve Çevresi İllerde Askerlik Görevini Yapmakta İken Araştırma Kapsamına Alınan Genç Erişkinlerde Sigara İçme İle İlgili Tutum Ve Davranışlar.Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi. Van, 2007.

 

Emir İ.:Van İli, Edremit Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde, Kadınların Toplumsal Cinsiyeti Nasıl Yaşadığı ve Bu Durumun Kadın Yoksulluğuna Etkisinin Değerlendirilmesi.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi. Van, 2009.

 

Orakçı H.: Van İl Merkezindeki Kamu Binalarında,Özürlü İnsanlar İçin Var Olan Mimari Düzenlemelerin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi.Van 2010.

Bülez A.:Ercişte Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Alan Kadınların Mediko-Sosyal Durumları ve Şartlı Nakit Transferi Alma Koşullarının Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü  Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tezi.Van 2013.

Çeleğen İ.:Van İlinde Yaşayan Lepradan Etkilenmiş Kişilerin Tıbbi ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi.Van 2014.

Botan, Ulu,E.:Mesleki Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Sağlık-Sosyal-Ekonomik Durumu ve Boyun Eğici Davranışlar Açısından Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Tezi. Van 2017.

Çarıkçı,F.: Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Hakkındaki Bilgilerinin ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. TC İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2019.

Çalışkan,Büşra.: İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik ve Bankacılık-Finans Bölümü Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Davranışları ve Aktif Yaşlanma Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.Yüksek Lisans Tezi.TC İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilmleri Enstitüsü.2019.

İDARİ GÖREVLER :

Ünite Sorumluluğu:İstanbul Tıp Fakültesi Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi. (1980-2001)

 

Anabilim Dalı Başkanlığı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD VAN.(2001-2016)

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı:TC İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü(2016-2018).

Hemşirelik Bölüm Başkanlığı Vekaleti: TC İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü (Ocak-Ekim 2018)

 

Rektör Yardımcılığı:Yüzüncü Yıl Üniversitesi.VAN-(2003-2007)

 

Dekan Vekilliği:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi-VAN (2007 yılı 2 ay boyunca)

 

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulu Üyeliği.VAN (2005-2010)

Kongre Başkanı - 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van, 2006

 

BİLİMSEL VE EĞİTİM KURULUŞLARINA ÜYELİKLER:

 

ÖDÜLLER :

  1. Teşekkür Belgesi-İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı-Hemşirelik Müdürlüğü-11 Aralık 1985
  2.  “V. Doç. Dr. Etem Utku Bilim ve Araştırma Ödülü-1988 (Dünya Cüzam Günü Anısına Cüzamla Savaş Derneği ).
  3. Meslekte Başarı Ödülü-Kozyatağı Rotary Kulübü-08-03-2005
  4. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2013 TTB Ankara.
  5. Halk Sağlığı Onur Ödülü 2015.Okan Üniversitesi-Türkiye Halk Sağlığı Derneği.15.12.2015
  6. 2016-2017 Dönemi Rotary Üstün Meslek Hizmet Ödülü. Kalamış Rotary Kulubü.

     7.Prof. Dr. Perihan Velioğlu Hemşirelik Fonu Onur Ödülü.4 Mayıs 2019

  1. Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Onur Ödülü. 9 Mayıs 2019.

 

 

 

 

 

DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 

BİLİMSEL ESERLER

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. Cakıner T, Yüksel A, Soydan M, Saylan T: Women And Leprosy in Turkey. İndian J. Lepr., Volume 65 (1), 1993 (859-67).

A2. Özkan T, Yüksel A, Saylan T, Erdinç N, Sütlaş M, Mat C: Carsinoma in Plantar Ulcer of Leprosy Patients. A Report Of 4 Cases From Turkey. Leprosy Rew. Volume 59, Number 4, 1988 (355-356).

A3.Saylan,T.,Sutlas,M.,Yüksel,A.,Çakıner,T., Aytekin, H.:The Characteristics and Mode of Detection of the New Patients Encountered in the Leprosy Endemic Province of Van within the Last Five Years.Indian Journal of Leprosy.Vol.61 No 2, April 1989.

A4.Saporta L, Yüksel A: Androjenik Status İn Patients With Lepromatous Leprosy. British Journol Of Urology, 1994, 74 (221-224).

A5.Çakıner T, Yüksel A, Eğit A. S, Çağrı G, Karaçorlu M, Kültür A: The Extent Of Leprosy-Related Disabilities İn İstanbul Leprosy Hospital, Turkey. Lepr. Rev. 68, 1997 (43-49).

A6.Tümerdem Y, Gücük M, Ayhan B, Mevsim G, Tümerdem B, Özçelik H, Kosku N, Yüksel A:The Knowledge and the Attitude Of The Clients Of The Female Sex-Workers İn The Prevention Of  hıv İnfection.Medical Bultein Of İstanbul Medical Faculty,30:1,63-5(1997).(Yayına ulaşılamadı)

A7.Özkan,T., Özer,K., Yüksel,A., Gülgönen, A.:Surgical Reconstruction Of İrreversible Unlar nevre Paralysis İn Leprosy.Leprosy Rewiew, Vol. 74, Number 1,2003,p.53-62.

A8.Dolgun, G., Yüksel, A.:Assesing Mandated Breastfeeding Education in İstanbul. The American Journal of Maternal Child Nursing, Volume 35,Number 5, September/October 2010, p.3-6.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

 

B1. Yüksel A, Johnston K, Kültür A: A Study Of The Hand And Foot Condition Of Patients Admitted To İstanbul Leprosy Hospital During 1987.13.th.International Leprosy Congress in the Netherland.September 1988.Abstract; Int. Jour. Of Lepr. Volume 57, Number 1 (Supplement), 1989 (352).

 

B2. Çakıner T, Yüksel A,Şenal A, Kültür A, Saylan T: The Extent Of Leprosy Related Disabilities İn Turkey. 13.th.International Leprosy Congress in the Netherland.September 1988.Abstract;  Int. Jour. Of Lepr. Volume 57, Number 1 (Supplement), 1989 (371).

 

B3.Saylan T, Sütlaş M, Yüksel A, Çakıner T, Aytekin H: The Characteristic And Mode Of      Detection Of The New Patients Encountered İn The Leprosy Endemic Province Of Van Within The Last Five Years. 13.th.International Leprosy Congress in the Netherland.September 1988.Abstract; Int. Jour. Of Lepr. Volume 57, Number 1 (Supplement), 1989 (324).

 

B4. Saylan T, Sütlaş M, Yüksel A, Çakıner T, Aytekin H: The Characteristic And Mode Of Detection Of The New Patients Encountered İn The Leprosy Endemic Province Of Van Within The Last Five Years. Int. Jour. Of Lepr. Volume 61, Number 2 , 1989 (225-228).(Yayına ulaşılamadı)

 

B5. Özkan T, Gülgönen A, Yüksel A: Restoration Of Motor And Sensitivity Functions Of A Leprotic Hand With İntrinsic Paralysis And Partial İnsensitivity Using Tendon Transfers Combined With Sensitivite Nerve Transfers, Int. Jour. Of Lepr. Volume 57, Number 1 (Supplement), 1989 (357).

 

B6.Cakiner, T., Egit, S., A., Dolcan, G., Yuksel, A., Kultur, A., Saylan, T.:The Extent of Leprosy Related Disabilities in Turkey.International Journal of Leprosy, CL 32, 1993, page 26 A.

 

B7.Yuksel, A., Erkilic, N.:Effectiveness of Protective Orthopaedic Shoes in Neuropatic and Deformed Feet in Leprosy.International Journal of Leprosy RE66, 1993, page 154-155A.

 

B8. Yuksel,A.:,Cakiner,T., Egit,A., Dolcan,G., Kultur,A::The Extent of Leprosy Related Disabilities in Turkey.10th Asia&Pacifici Regional Conference of Rehabilitation International.Jakarta, September 12-26,1995,p.60.

 

B9.Yuksel,A., Tumerdem,Y.:Dısabled People and Rehabilitation. 10th Asia&Pacifici Regional Conference of Rehabilitation International.Jakarta, September 12-26,1995,p.52.

 

B10. Soydan,M., Yuksel,A., Saylan,T.:Social Activities in the Disease with Social Dimention:Leprosy. 10th Asia&Pacifici Regional Conference of Rehabilitation International.Jakarta, September 12-26,1995,p.41.

 

B11. Cakiner,T., Yuksel,A., Saylan,T.:Women and Leprosy in Turkey. 10th Asia&Pacifici Regional Conference of Rehabilitation International.Jakarta, September 12-26,1995,p.37.

 

B12.Yuksel, A., Ozkan, T., Hacıosmanoglu, L., Kultur, A.: Diabetic Foot Rehabilitation in Istanbul Leprosy Hospital.15th. International Leprosy Congress, 7-12 September 1998, Beijing, CHINA.page 75 A.

 

B13.Yuksel, A., Ozkan, T., Hacıosmanoglu, L., Erdogan, H.:Effectiveness of Protective Orthopaedic Shoes in Neuropathic and Deformed Feet in Leprosy. 15th. International Leprosy Congress, 7-12 September 1998, Beijing, CHINA.page 75 A.

 

 

B14.Ozkan, T.,Gulgonen, A., Yuksel, A., Erdoğan, H.:The Restoration in the Hand by Digital Nerve Translocation. 15th. International Leprosy Congress, 7-12 September 1998, Beijing, CHINA.page 147 A.

 

 

B15.Gedik S, Yüksel A, Özcan Ş.:Evaluation Of The Knowledge Level On The Foot Care Of Diabetic Patients.Annual Congress Of  Federation Of European Nurses İn Diabetes, Jerusalem, Israel, 2000 (Abstract).

 

B16.Özcan Ş, Yüksel A, Gedik S.: Project Of Improvement Of Foot Care In Diabetic Patients In Turkey: A Pilot Study.Annual Congress Of Federation Of European Nurses In Diabetes, Jerusalem, Israel, 2000 (Abstract).

 

B17.Yüksel, A., Saylan, T.:The Importance Of Public Health In Social Works And The Place Of Social Works In Public Health Working.International Public Health Congress”Health 21 In Action”. 8-12 October 2000,İstanbul.

 

B18.Ozkan, T., Ozer, K., Bicik, A., Yuksel, A.: Surgical Reconstruction of Irrepairable Ulnar Nerve Palsy.Asian Leprosy Congress.Abstracts of Presentation.9-13 Nov 2000, Agra, INDIA.Page 404.

 

 

B19. Demirel,U., Menteş, A., Yüksel, A., Tümerdem, Y.:Degree Of Fluorosis Of Children İn A Small Rural Area Of East Turkey With Differing Levels Of Fluoride In Drinking Water.BSPD and IAPD International Journal Of Paediatric Dentistry 13(Suppl.1):5-68, p.54, 2003, USA.

 

B.20.Dolgun, G., Yüksel, A.:Assesing Mandated Breastfeeding Education in İstanbul. Functional and Medical Foods with Bioactive Compounds.Proceedings of the 13th International Conference. Printed and Edited in the United States of America, 2013.Page 287-288.

 

B.21.Karahan,A.,Yüksel,A.,Dolgun,Gülümser.:How Mothers Feed Their 0-12 Month-Old Children in Turkey’s Eastern Province of Van. Proceedings of the 13th International Conference. Printed and Edited in the United States of America, 2013.Page 273-274.

 

 

YAZILAN KİTAPLAR VEYA KİTAPTA BÖLÜMLER:

C1. Yüksel A: Merhaba Yaşamak (El Kitapçığı). İstanbul Tıp Fak. Lepra Araştırma ve Uygulama Merkezi Ve Cüzzamla Savaş Derneği Ortak Yayını, 1983.

 

C2. Saylan T, Aytekin H, Yüksel A: Ebe ve Hemşirelerin Lepra El Kitabı, Sanal Basımevi. İstanbul 1984.

C3. Yüksel, A., 2002. Diyabette Ayak Bakımı. Diyabet Hemşireliği Temel Bilgiler.Editör;Prof. Dr. Semra Erdoğan, Yüce Reklam, Yayım, Dağıtım A.Ş.,İstanbul, 127-140.

C4.Yüksel,A.:Kırsal Kalkınma Projeleri,Destekler ve Uygulamalara Genel Bir Bakış.Moderatör.Doğa Gözcüleri Derneği Yayını,28 Şubat  2005,Van.       Yayına Hazırlayanlar: Aysun İlgen, Mustafa Sarı,Şahika Ertan.

C5.Yüksel,A.:Halk Sağlığına Giden Yol Bahçesaray'dan Geçti.Türkan Saylan ve Öğrencileri. Yer Gök Dört Duvar.Cumhuriyet Yayınları,2009,s.18-25.

C6.Yüksel,A.:Tuvalet Temizliği.Çağdaş Türkiye’nin Genç Kızlarının ve Kadınlarının Başucu Kitabı,  2011, s.24-7.

C7. Yüksel,A.:Üreme Sağlığı.Çağdaş Türkiye’nin Genç Kızlarının ve Kadınlarının Başucu Kitabı, 2011, s.57-60.

C8. Yüksel,A.:Aile Planlaması.Çağdaş Türkiye’nin Genç Kızlarının ve Kadınlarının Başucu Kitabı,  2011, s.61-8.

C9.KİTAP YAYINA HAZIRLAMA:

Çağdaş Türkiye’nin Genç Kızlarının ve Kadınlarının Başucu Kitabı,  2010.ÇYDD Yayını. Morpa Ofset, İstanbul 2011.

 

ULUSAL  DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

 

D1. Yüksel A: Cüzam Haftası Nedeniyle Leprada Hemşirelik Bakımı. Türk Hemşireler Dergisi, Sayı 1 (3-6), 1983.

 

D2. Aytekin.H., Saylan, T., Horoz,H., Yüksel,A., Çakıner,T, Akyürek, A.:.:Lepranın Endemik Olarak Bulunduğu  Van’da Örnek Tarama Çalışmaları.Sağlık Dergisi, No.59:1-3,sayfa5-13, 1985.

 

D3. Yüksel A: Lepralı Olmak Hayata Küsmek Değildir. Türk Hemşireler Dergisi, Sayı 1, 1986 (29-31).

 

D4.Yüksel A: Hastanın Kendi Kendine Bakımı İçin Eğitimi. Merhaba Yaşamak Dergisi, CSD Yayını, Sayı 5, 1986 (7-9).

 

D5.Yüksel A, Saporta L: Lepralı Hastalarda Sakatlıkları En Aza İndirmenin Temel İlkeleri (Çeviri). Merhaba Yaşamak Dergisi, CSD Yayını, Sayı 7-8, 1987.

 

D6.Yüksel A:Leprada Hemşirelik Yaklaşımı. Türk Hemşireler Dergisi,Sayı1,1984,(46- 8).(2003)

D.7.Yüksel A, Tümerdem Y: Afganistan’dan Türkiye’ye Göç Etmiş Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Saptanması. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Cilt 49, Sayı 3, 1986 (50-99).

D8.Yüksel A: Doğu’daki Hemşirelik Hizmetlerine Olumlu Bakmak, Bakabilmek. Türk Hemşireler Dergisi, Sayı 4, 1986 (5-6).

 

D9.Yüksel A: Lepralı Hastalarda Sinir Harabiyetinin Sonuçları. Merhaba Yaşamak Dergisi, CSD Yayını, Sayı 2, 1986 (8).

 

D10.Yuksel A, Çakıner T: Elazığ Lepra Hastanesi Çalışma Raporu. Lepra Mecmuası. Yeni        Gün Matbaacılık, Cilt 18, Sayı 1, 1987 (90-99).

 

D11.Tümerdem Y, Yüksel A, Saylan T: Leprada Önleyici, Tedavi Edici Ve Rehabilite Edici Hekimlik Hizmetlerinin Sağlık Ekonomisi Yönünden Araştırılması. Ankem Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 1987 (495-503).

 

D12.Saylan,T., Aytekin,H., Sutlas,M., Yüksel,A.:Lepranın Endemik Olarak Bulunduğu Bazı Doğu İllerimizde Hasta-Temaslı Taramaları.

Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Yıl 14,sayfa 135-139, 1987.

 

D13.Aytekin, H., Saylan, T., Sütlaş, M.,Yüksel, A.:Lepranın Endemo-Sporadik Olarak Bulunduğu Bazı Batı İllerimizde Hasta Temaslı Taramalar. Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Yıl 14,sayfa 129-134, 1987.

 

D14.Yüksel A: İstanbul’da Yaşayan Lepra Hastaların Mediko-Sosyal Açıdan Değerlendirilmesi. Lepra Mecmuası, Yeni Gün Matbaacılık, Cilt 18, Sayı 4, 1988 (181-189).

 

D14.Özkan T, Yüksel A, Saylan T, Sütlaş M, Mat C: Doğumsal Anomali İle Birlikte Lepra. Deri Hastalıkları Ve Frengi Arşivi, Cilt 22, 1988 (47-50)

 

D15.Aytekin, H., Saylan,T., Sütlaş, M., Yüksel,A.:Lepranın Andemo-Sporadik Olarak Bulunduğu  Afyonkarahisar İlinde Hasta Temaslı  Taramalar. SB Sağlık Dergisi, Cilt 60, Sayı 1, sayfa.107-15, 1988.

 

D16.Aytekin, H., Saylan,T.,Mürtezaoğlu, Ö., Sütlaş,M., Yüksel,A., Çakıner,T., Forta,B.:Lepranın Endemik Olarak Bulunduğu Van’da Tarama Çalışmaları.SB Sağlık Dergisi, Cilt 60, Sayı 2, sayfa 65-73, 1988.

 

 

D17. Yüksel A: Nöropatik Hastalarda Görülen Plantar Ülserlerin İyileşmesinde İstirahat ve Diğer Yöntemlerin Etkileri. Ulusal Cerrahi Hemşirelik Dergisi, Cilt 1, Sayı 4, 1989 (13-14)

 

D18. Tümerdem Y, Yüksel A, Saylan T: Metropolitan Bir Kentte (İstanbul’da) Fahişelerin Cinslerine Özgü Özellikleri ve Davranışları (Epidemiyolojik Araştırma-II) XXV Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı, 1989 (773-776).

 

D19.Yüksel,A., Johnston, K., Kültür, A.:İstanbul Lepra Hastanesinde Yapılan Amputasyonlar ve Rehabilitasyon Hemşireliği. Sayfa 233-238.

 

D20. Yüksel A, Kültür A, Soydan M: 1985 Yılında İstanbul Lepra Hastanesine Yatan Hastaların Yatış Nedenleri Ve Yatış Süreleri İle İlgili Bir Araştırma. Sağlık Dergisi, Cilt 62, Sayı 2, 1990 (67-70).

 

D21. Çakıner T, Yüksel A: Türkiye’de Lepra Hastalarının Disabilite Dereceleri. Lepra Mecmuası, 1990, 21 (5-12).

 

D22 . Yüksel A. Lepralı Hastaların Ayak Sorunları. Koruyucu Ayak Bakımı ve Tedavisi İçin Gerekli Önlemler. Merhaba Yaşamak Dergisi, Sayı 19, 1991 (9)

 

 

D23. Saylan T, Sütlaş M, Yüksel A, Soydan M: Lepra Kontrolünde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Deri Hast. Frengi Arş. 1992: 24: 3 (181-184).

 

 

D24.Yüksel A, Tümerdem Y, Ayhan B, Hacıosmanoğlu L, Saylan T: İstanbul Lepra Hastanesi’nde Tedavi Edilen Plantar Ülserlerle İlgili Bir Çalışma. Lepra Mecmuası Cilt 23, Sayı 2, 1992 (5-10).

 

D25. Yüksel, A., Saporta, L.:İstanbul’da İki Ayrı Fabrikada Çalışan Erkeklerde Genelev ve Genelkadın Deneyimi. II. Türkiye AIDS Kongresi Raporları Kitabı.AIDS Savaşım Derneği Yayını, 1996, sayfa 42-43, İstanbul.

 

D26.Yüksel A, Saporta L: Türkiye’deki Stress İnkontinans Prevalansı. Yalova İlinde Uygulanan Pilot Çalışma. Türkiye Üroloji Dergisi 23: 4, 1997 (421-424).

 

D27. Karahan A, Yüksel A, Erbaydar T.:Aile Planlaması Sağlık Ocaklarının İşi Değil mi?Toplum Hekimliği Bülteni,Cilt 27, Sayı 1,Ocak-Nisan 2008, s,36-41.

 

D28. Yüksel A,'Kırsal Alanda, Kadının Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Konularında Yaşadıklarından Örnekler, Birinci Basamakta Çözüm Önerileri.Androloji Dergisi, Haziran 2009,Sayı 37,s.163-4.

 

D29. Emir İ, Erbaydar T, Yüksel A.:Şartlı Nakit Transfer Uygulaması Kadınların Toplumsal Konumunu Değiştiriyor mu? Fe Dergi 5, no 2(2013), 120-133.URL.http://cins.Ankara.edu.tr710_13 html.

 

 

 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

E1. Tümerdem, Y., Yüksel, A., Saylan, T.:Önlem-Erken Tanı-Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde  Sağlık Ekonomisi Kavramı- Maliyet (Lepra Çalışması).ANKEM Kongre Dergisi 1 (No 2), 1987.

 

E2. Yüksel, A.: Lepra Cerrahisinde Hemşireliğin Yeri ve Önemi. Uluslar arası Akdeniz Cerrahi Kongresi (Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu)17-18 Haziran 1987, İstanbul.

 

E3. Özkan, T., Yüksel, A., Saylan, T., Sütlaş, M., Mat, C.: Doğumsal Anomali ile Birlikte Lepra.VIII. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 14-16 Ekim 1987, Ankara.

 

E4. Özkan, T., Yüksel, A., Saylan, T., Sütlaş, M., Mat, C.:Lepra Ülserlerinde Epitelioma.VIII. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu, 14-16 Ekim 1987, Ankara.

 

E5.Yüksel, A.:Nöropatik  Hastalarda Görülen Plantar Ülserlerin İyileşmesinde İstirahat ve Diğer Yöntemlerin Etkileri.Uluslararası Cerrahi Kongresi(Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu), 9-11 Haziran 1988, İstanbul.

 

E6.Yüksel, A., Tümerdem, Y.: Afganistan’dan Türkiye’ye Göç Eden Kadınların Aile Planlaması Hakkındaki Bilgileri. I. Ulusal AÇS Hemşireliği Simpozyumu, 6-7 Eylül 1989, İstanbul.

 

E7.Tümerdem Y, Yüksel A, Saylan T: Yasal Fuhuş Yapan Kadınların Davranış Özellikleri. XXV Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Özet Kitabı, 1989 ,sayfa 95.

 

E8.Yüksel, A., Johnston, K., Kültür, A.: Leprada Ampütasyon Nedenleri ve Post Operatif Rehabilitasyon Hemşireliği. Ulusal Cerrahi Kongresi(Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu), 30 Mayıs-1 Haziran 1990, İstanbul.

 

E9.Yüksel, A., Tümerdem, Y.: İstanbul Genelevlerinde Çalışan Kadınların Mediko-Sosyal Durumları. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs 1992, Ankara.

 

E10.Yüksel, A., Erdoğan, H., Kültür, A.: Leprada Uygulanan Düzeltici El Operasyonlarının Değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi(Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu), 18-19 Mayıs 1992, İstanbul.

 

E11.Yüksel, A., Tümerdem, Y., Saylan, T., Tanyeli, S.: Mycobacterium Leprae(Hansen Basili)’ yı Yeterince Tanıyor Muyuz? XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1992, Bursa.

 

E12.Tümerdem, Y., Yüksel, A., Sülkü, M., Yardımcı, E., Özçelik, H., Gerikalmaz, Ö., Kosku, N., Ayhan, B., İnce, N., Sur, H.:Hayat Kadınları (Lisanslı-Kayıtlı Fahişeler) AIDS’i Biliyor Mu?(Bilgi-Davranış Araştırması).1. Türkiye AIDS Kongresi, 12-15 Ocak 1993, İstanbul.

 

E13.Tümerdem, Y., Yüksel, A., Sülkü, M., Yardımcı, E., Özçelik, H., Gerkalmaz, Ö., Kosku, N., Ayhan, B., İmce, n., Sur, H.,.Hayat Kadınlarının AIDS ile İlgili Bilgi ve Davranışları. II. Halk Sağlığı Günleri, 5-7 Mayıs 1993, Kayseri

 

E14.Yüksel A, Tümerdem Y, İnce N, Ayhan B: Özürlü Gençlik ve Rehabilitasyon. III. Halk Sağlığı Günleri Kongre Kitabı, 1993 (100-103).

 

 

E15. Yüksel A, Saporta L: İstanbulda İki Ayrı Fabrikada Çalışan Erkeklerde Genelev ve Genel Kadın Deneyimi. II. AIDS Kongresi, 21-30 Mart 1995, İstanbul.

 

E16. Yüksel, A., Tümerdem Y.: 1995 Yılı içinde İstanbul lepra Hastanesinde Değerlendirilen Diyabetik Ayak Ülserleri. XXVII Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya.

 

E17Saylan, T., Sütlaş, M., Yüksel, A., Çakıner, T., Soydan, M., Alankaya, Y.:Lepra Hizmetlerinde Son Yıllardaki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. XIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2-5 Ekim 1996, Adana.

 

 

E18. Sütlaş, M., Saylan, T., Ersoy, N., Özel, İ., Tanyeli, S., Yüksel, A.: Türkiye^de Kayıtlı Lepralı Hastaların Kontrolleri Amacıyla 1983-1989 Yılları Arasında Yapılan Alan Çalışmalarının Sonuçları.XIII.Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2-5 Ekim 1996, Adana.

 

E19.Yüksel,A.:Diyabette Ayak Bakımı, Diyabette Hijyenik Bakım.Güncel Diyabet Tedavisi.Mezuniyet Sonrası Hekim, Hemşire, Diyetisyen Kursu. 3-4 Nisan 1997, Eskişehir.

   

E20.Gedik, S., Yüksel, A, Özcan, Ş.:Diyabetli Hastaların Ayak Bakımı     

    Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. XXXVI.Ulusal Diyabet     

    Kongresi, V. Uluslar arası Katılımlı Obezite Sempozyumu.14-19 Mayıs 2000     

    Gaziantep.

 

E21.Altun, A., Yüksel, A., Oktay, S., Özcan, Ş., Erdoğan, S., Olgun, N., Pek, H.:Türkiyede Diyabetik Ayak Bakımı Durumunun Saptanması. XXXVI.Ulusal Diyabet Kongresi, V. Uluslar arası Katılımlı Obezite Sempozyumu.14-19 Mayıs 2000 Gaziantep.

 

E22 .Özcan, Ş., Yüksel, A., Gedik, S.:Türkiye’de Diyabetik Ayak Bakımının    İyileştirilmesi Projesi:Pilot Çalışma. XXXVI.Ulusal Diyabet Kongresi, V. Uluslar arası Katılımlı Obezite Sempozyumu.14-19 Mayıs 2000 Gaziantep.

 

E23.Yüksel, A.: Doğu ve Güneydoğu’da Kadının Statüsü ve Sağlığı.8. Ulusal   

    Halk Sağlığı Kongre Kitabı-1, 119-121, 2002, Diyarbakır.

 

E24.Yüksel, A.:GAP ve Gönüllü Kuruluşlar-ÇYDD Örneği.8.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı-1, 142-143,2002,Diyarbakır.

 

E25.Yiğitbaş, Ç., Yüksel, A.:Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersinin Uygulama Alanlarına İlişkin İzlenimleri ve Çözüm Önerileri.8.Halk Sağlığı Günleri, 23-25 Haziran 2003 Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 30, 2003 Sivas.

 

E26.Tümerdem, Y., Çalık, T, B.,Önal, A.,E., Yüksel, A.:Liseli Kız Öğrencilerde Vücut Kitle İndeksi Değerleri ve Etkileyici Faktörler(İstanbul 2002-2003 Çalışması).2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri.2-6 Eylül 2003, Sivas.

 

E27.Tümerdem, Y., Çalık, T, B.,Önal, A.,E., Yüksel, A.:Lise Öğretmenlerinin Sigara Kullanım Davranışı(İstanbul 2000-2002 Çalışması).2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri.2-6 Eylül 2003, Sivas.

 

E28. Tolluoğlu,A.Ü., Eral,M., Aytaş,Ş., Akyıl,S., Işık, M.A., Aslanı, M.A.A., Köse,O., Türközü,A.D.,Yüksel,A.:Van Gölü Havzasında Radyoaktivitenin Jeokimyasal Dağılımı ve Halk Sağlığına Etkileri.1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu Kitabı.193-2005.

 

E29.Kamacı, M., H.Güler, Şahin., Erdemoğlu, E., Kolusarı, A., Güler, A., Kızıltan, F., F., Yüksel, A.:Kırsal ve Kentleşmekte Olan Bölgelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Hizmetin Van Vilayetinde Değerlendirilmesi.4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi. 20-23 Nisan 2005, Ankara.

 

E30.Yüksel,A.:Sağlık Bilgisinin İletilmesi Çalıştayı.Üçüncü Milenyumun Sağlık Gündemi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Sağlık Uluslar arası Forumu. 21-26 Ağustos 2005, İstanbul.

 

E31.Erbaydar,T., Yüksel,A., Akman,H.N., Okutan, N.:Afganistan’dan Van’a Göçen Bir Kırgız Topluluğunda Doğurganlık Davranışının Değişimi.9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı.28 Eylül- 1 Ekim 2005, Ankara, sayfa.520.

 

E32.Karahan,A., Yüksel,A., Erbaydar, T.: Aile Planlaması Sağlık Ocaklarının İşi Değil Mi?XI.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı.23-26 Ekim 2007,Denizli,s.468.

 

E33.Karahan,A.,Yüksel,A., Deveci.S.,Erbaydar,T::Van AÇSAP Merkezi’ne Başvuran 18 Yaş Üstü Evlenmiş Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozuklukları.XII.Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı.21-25 Ekim 2008, Ankara, sayfa.360”

 

E34.Yüksel, A.:Geçmişin Ebe Nineleri Ne Diyor?.16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sözlü Bildiri.26-30 Ekim 2013, Antalya.

 

E35.Çeleğen, İ., Yüksel, A.: Lepradan Etkilenmiş Kişiler, Van İlinde Hangi Koşullarda Yaşıyor? 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri.20-24 Ekim 2014, Edirne.

 

E36. Gümüş, A., Çetin Dağlı, S.,  Yüksel, A., Aydın, T., Ulu Botan, E., Kale, U., Sert, A., Dedeler, H.: Van Organize Sanayi Bölgesi(OSB)’ndeki İşyerlerinin Halk Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi. ? 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri.20-24 Ekim 2014, Edirne.

 

E37.  Ulu Botan, E.,   Çetin Dağlı, S.,  Yüksel, A.,  Kale, U., Aydın, T., Gümüş,  A., Sert, A.: Van Gölü Çevresi Atık Su Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri.20-24 Ekim 2014, Edirne.

 

E38. Ulu Botan, E., Çetin Dağlı, S., Aydın, T., Kale, U., Yüksel, A.: Van İl Merkezindeki Üç Aile Sağlığı Merkezi’ne Başvuran
Kadınlarda Aile İçi Şiddet Sıklığı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri.20-24 Ekim 2014, Edirne.

E39.Aydın, T., Çetin Dağlı, S., Gümüş, A., Kale, U., Yüksel, A.: Bir Üniversite Hastanesinde Yardımcı Hizmetlerde Çalışan Personelin Hijyen Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Kadınlarda Aile İçi Şiddet Sıklığı. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri.20-24 Ekim 2014, Edirne.

E.40. Sert, A., Çeleğen, İ.,  Yüksel, A., Çetin Dağlı, S., Botan, E., Gümüş, A.: Yaşanan Deprem Sonrası Bazı İlköğretim Okullarının Çevre Sağlığı Açısından Yeniden Değerlendirilmesi.  18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri 117.5-9 Ekim 2015, Konya

E.41. Çetin Dağlı, S., Çokluk Tunalı, S., Yüksel, A., Sert, A.:Van Depremini Yaşayan Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönem Etkileri. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri 246.5-9 Ekim 2015, Konya

E.42.Kale, U., Çetin Dağlı, S., Akkuş, Ç., Yüksel, A., Aydın, T.:Van İli Tuşba İlçesi 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne Bir Ay Boyunca Herhangi Bir Nedenle Başvuran Kadınlarda Üriner İnkontinans Sıklığını Etkileyen Risk Faktörleri ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri 370.5-9 Ekim 2015, Konya.

E.43. Yüksel, A., Çetin Dağlı, S., Botan, Ulu, E., Çokluk Tunalı, S.:Son Yılların Önemli Bir Konusu:Mülteciler, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Örneği.  18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri 241.5-9 Ekim 2015, Konya.

E.44. Çetin Dağlı, S., Akkuş, Ç., Yüksel, A., Çokluk Tunalı, S.:Van İpekyolu İlçesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Van Depremini Yaşamış Bireylerin Afetlere Bireysel Hazırlık Davranışlarının Saptanması. 18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Poster Bildiri 241.5-9 Ekim 2015, Konya.

E.45. Yüksel,A.,Dağlı, Çetin, S., Kale, U., Botan,U, E.:.Van ilinde Yaşayan Bedensel Engellilerin Topluma Dayalı Rehabilitasyon Gereksinimlerinin Belirlenmesi.1.Engellilik Araştırmaları Kongresi. ENUYGAR, İstanbul Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi.24-25 Kasım 2016, İstanbul

 

 

 

 


 

 

DİĞER YAYINLAR

 

F1.Yüksel,A.:Bir Kongrenin Ardından.Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi,Sayı 449, 28 Ekim 1995,s.12

 

F2. Yüksel,A.:İdil’den Esen Mutluluk.Cumhuriyet Gazetesi, 27-12-1998, s.s.

 

F3.Yüksel,A.:Bugün İdareciler Günü.Cumhuriyet Gazetesi, 10-01-2000, s.2.

 

F4. Yüksel,A.:Özveriyle Çalışan Yöneticilerimize Selam.Cumhuriyet Gazetesi, 10-01-2001,s.2.

 

F5. Yüksel,A.:Ben de Okumak İstiyorum.Cumhuriyet Gazetesi, 04-07-2002,s.2.

 

F6.Yüksel,A.:Öğrenciler Burs Burs Diye Çırpınıyor.Cumhuriyet Gazetesi,29-11-2002, s.2.

 

F7. Yüksel,A.:Benim Sevgili Hocam.Cumhuriyet Gazetesi,13-12-2002, s.2.

 

F8. Yüksel,A.:Bugün İdareciler Günü.İdarecinin Sesi Dergisi,Ocak-Şubat 2003,CiltXV, sayı 96, s.49-50

 

F9. Yüksel,A.:Biz Kırsalın Kadınları.Cumhuriyet Dergi,09-07-2003,s.2-3.

 

F10.Yüksel,A.:Burs İçin Çırpınan Öğrenciler.Cumhuriyet Gazetesi, 28-01-2004,s.2.

 

F11.Yüksel,A.:Çağdaş Türkiye Biz Kadınlar Sayesinde Olacak.Garanti Bankası Anadolu Sohbetleri Yayını.9 Temmuz 2005.

 

F12.Yüksel,A.:İyi Bir İnsan Ölünce Senden Bir şey Ölüyor.İstanbul Baro Bülteni,yıl 3,sayı 36, Kasım 2006,s 13-14.

 

F13.Yüksel,A.:Bugün İdareciler Günü, Tüm İdarecilerimizi Kutluyoruz.İdarecinin Sesi Dergisi, Ocak-Şubat 2006,Cilt 20,Sayı 114, s.46-47.

 

F14.Yüksel,A.:Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları.43.Türk Pediatri Kongresi Kitabı.16-20 Mayıs 2007,Bodrum, s19-20.

 

 F15.Yüksel,A.:İnsanlık Lepra Konusundaki Günahını Affettirme  

    Çabasında. Radikal Gazetesi, 24 Ocak 2009, sayfa 13.

 

F16.Yüksel,A.:Kadınlar Kime, Kimlere Oy Vermeliler.Radikal Gazetesi, 18-03-2009,sayfa 15.

 

F17.Yüksel,A.:Tutuk ve Cezaevlerinde Kadın Sağlığı.Radikal Gazetesi,18-11-2009,sayfa 17.

 

F18.Yüksel, A.:Bugün Doğum Gününüz Bizim Sevgili Türkan Hocamız.Radikal Gazetesi,14 Aralık 2009.

 

F19.Yüksel,A.:Türkan Saylan ve Lepra Günü.Cumhuriyet Gazetesi, 02-02-2010, s.2.

 

F20.Yüksel.A.:Kadınların Ocağı Sönüyor mu? Radikal Gazetesi,28- 07-2010.

 

F21.Yüksel,A.:58.Dünya Lepra(Cüzam) Haftası,28-01-2011,Cumhuriyet Gazetesi.

 

F22.Yüksel,A.:Çocuk Gelinler, 17-01-2014, Cumhuriyet Gazetesi.

 

F23.Yüksel.A.:Dünya Cüzzam Günü anısına Düşünenlerin Düşüncesi, 26-01-2014, Milliyet Gazetesi.

F.24. Yüksel.A.:66.Dünya Cüzzam Gününde Türkiye’de Cüzzam Hastalığı Ne Durumda? Herkese Bilim Teknoloji,26 Ocak 2018.

F.25.Yüksel.A.: Türkan Anne ve Lepra. Olaylar ve Görüşler. Cumhuriyet Gazetesi.29.01.2018.

F.26.Yüksel.A.:Yine Bir “Dünya Cüzzam Günü”nden Sesleniyorum. Olaylar Görüşler.01.02.2019.Cumhuriyet Gazetesi.

F.27.Yüksel,A.: Dünya lepra hastalığında ,hala ,ayrımcılık, damgalanma, önyargılar ile mücadele ediyor. Herkese Bilim Teknoloji Dergisi. 25.01.2019

 

 

 ULUSAL KURS VE KONFERANSLAR

 

G1. Yüksel, A.:Diyabetik Ayak ve Bakımı.I.Ulusal Diyabet Hemşireliği Eğitimci Eğitimi Kurs Programı.16-19 Eylül 1996, İstanbul.

 

G2.Yüksel, A.:Diyabette Ayak Bakımı, Diyabette Hijyenik Bakım.Güncel Diyabet Tedavisi Kursu.Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Programı.3-4 Nisan 1997, Eskişehir.

G3.Yüksel,A.:Yeni Binyılda Halk Sağlığı Sorunları.Yalova Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği.Yeni Binyıl Düşünce Atölyesi Projesi.26 Ağustos 2006,Yalova Öğretmen Evi Salonu.

 

G4. Yüksel,A.:Yerel Yönetimlerin Kadın Sağlığında Rolü.Sağlıklı Kentler Birliği Van Sempozyumu.23-25 Nisan 2008, Van.

 

G5. Yüksel, A.: Diyabetik Ayak Yarasından Korunma Yöntemleri.Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu.20-21 Kasım 2008, İÜ.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.

 

G6.Yüksel,A.:Yerel Yönetimlerin Kadın Sağlığında Rolü.ÇYDD Paneli.28 Şubat 2009,İstanbul.

 

G7.Yüksel,A.:Demokratik Kitle Örgütleri ve Yerel Yönetimlerin İşbirliğinin Önemi Paneli.Kartal Belediyesi.30 Kasım 2009, İstanbul.

 

G8.Yüksel,A::Türkiye’de ve Dünya’da Kadının Durumu.Toplum Önderliği Okulu.Çukurova Belediyesi.14 Ekim 2010,Adana.

 

G9.Yüksel, A.:Türkiye’de Kadının Durumu ve Değiştirmek İçin Bize

   Düşenler.Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 12-12-2004, İstanbul.

 

G10.Yüksel, A.: Sağlık Alanında Kadın Liderlerin Bize Kazandırdıkları. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. 15-12-2004, İstanbul.

G.11.Yüksel,A.:Değişen Eğitim Politikaları ve Sağlık. 2.Uluslararası-20.Ulusal Halk SağlığıKongresi. Antalya, 13-17 Kasım 2018

 

ULUSLAR ARASI KONFERANSLAR

 

H.1.Yüksel, A.: Türkiye’de Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği MÜNSTER Bölgesi Organizasyonu, Almanya. Ekim 2006

 

H.2 Yüksel, A.: Türkiye’de Kadının Durumu, Çözüm Önerileri.Çağdaş Dernekler Federasyonu Organizasyonu, Belçika.(Brüksel, Gentz, Anwers, Moon konferansları).7-8 Mart 2014.

H.3 Yüksel,A.: Türkiye ve Dünya’da Kadınlar Ne Durumda.8 Gönüllü Anne Derneği Organizasyonu.Belçika (Brüksel, Anwerp).3-7 Mart 2016.

H.4.Yüksel,A.: Türkiye’de Kız Çocuklarının Eğitimi ve Çözüm Önerileri. Turkish Educational Foundation Organizasyonu. San Fransisko.3 Mart 2019.