Prof.Dr.Ayşe AKIN

Tıp Doktoru, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Halk Sağlığı uzmanı olup,42 yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyesi olarak çalışmış, emekliliği müteakip halen Başkent Üniversitesi Kadın – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Halk  Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Prof. Akın Türkiye’de Erzurum-Çat Sağlık Ocağı Hekimliğinden başlayarak, Türkiye’nin sağlık sisteminin her basamağında; 4 yıl- Sağlık Ocağı Hekimliği, 15 yıl - Hastane Başhekimliği, 3 yıl -Grup Başkanlığı ve 5 yıl - Sağlık Bakanlığında AÇSAP Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

İngiltere’de Southamton Üniversitesi ve London School of Hygien and Tropical Diseases’de toplam 4 yıl ileri eğitim deneyimi olan Prof. Akın, uzun süre Dünya Sağlık Örgütü nün, çeşitli danışma kurulları ve yönetim Komitelerinde görev almış, başkanlık yapmış olup halen “Dünya Sağlık Örgütü – UNFPA gibi Uluslar arası kuruluşların danışmanıdır.

Prof. Akın’ın temel ilgi alanı “Kadın Sağlığı / Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyet Ayırımcılığı (Gender)  konularıdır, bu konularda çeşitli araştırma ve yayınları mevcuttur. En önemli eserleri ise yetiştirip ülkeye kazandırdığı insan gücüdür.