https://cv.gsu.edu.tr/tr/CV/ali-ergur

1966 yılında Atina’da doğdu. Galatasaray Lisesi (1985), Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans (1989), Marmara Üniversitesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans (1992) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Doktora (1997) programlarını tamamladı. 1990-2000 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Şubat 2000’de Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak geçti. Eylül 2003’de doçent , Ocak 2010’da profesör oldu. 2005-2008 yılları arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini sürdürdü. Başlıca ilgi alanları, enformasyon toplumu, kitle iletişimi, yeni teknolojilerin toplumsal etkileri, sanal gerçeklik, gözetim teknolojileri ve müzik sosyolojisidir. İletişim/teknoloji ve müzik sosyolojisi konularında yayınlanmış bilimsel makaleleri, çeşitli denemeleri mevcuttur. İstanbul Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans ve Pandemi Kurulları’nda üyelik görevi üstlenmiş, çeşitli tıp kongrelerinde davetli konuşmacı olarak bulunmuş, tıp fakültelerinde konferanslar vermiş ve tıbbi yayınlarda sosyal bilim konularında yazmıştır.