OTURUM / SESSION

P22

Halk Sağlığında Korunmada Farklı Disiplinler

Different Disciplines in Prevention for Public Health 

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

17:30 - 19:00

Pelican

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Leyla Karaoğlu

Birgül Özçırpıcı

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Filiz Adana : Erişkin Tarama Programları ve Hemşirenin Rolü / Adult Screening Programs and the Role of Nurses
  2. Adnan Serpen : Veterinerlik ve Halk Sağlığı / Veterinery Medicine and Public Health
  3. Nihal Bilgili Aykut : Halk Sağlığı Uygulamalarında STK'ların yeri: SSYV Örnegi / Role of NGOs in Public Health Interventions: SSYV Example
  4. Fahri Yemişçioğlu : Gıdalarda Bilgi Kirleticiliği ve Bilimsel Gerçekler; Multidisipliner İşbirliği Yaklaşımı / A Multidisciplinary Approach: Contaminated Information and Scientific Facts on Food