OTURUM / SESSION

O6

UNFPA / Nüfus Kalkınma Konferansı + 25 Devam Eden Gündem

UNFPA / Population Development Conference + 25 Ongoing Agenda

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

15:30 - 17:00

Albatros

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Ayşe Akın

Gülengül Mermer

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Ayşe Akın : Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve Sonrasına Tanıklık / ICPD and forward witness
  2. Şevkat Bahar Özvarış : CSÜS Hizmetlerinde Evrensel Erişimin Sağlanmasında Bir Model: "Mülteci Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alanlar Projesi" / A Model for Providing Universal Access to SRH Services: "Safe Areas for Refugee Women and Girls Project"
  3. Gökhan Yıldırımkaya : Üreme Sağlığı Hakları ve Kalkınma / Reproductive Health Rights and Development
  4. Hülya Gülbahar : Kadın Hakları Açısından Güncel Hukuksal Durum / Current Legal Situation in terms of Women's Rights