OTURUM / SESSION

P19

21. Yüzyılda Çalışma Yaşamı ve İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Değişim: Nasıl Bir Gelecek Perspektifi Oluşturulmalıdır?

21st Century Transformation in Work Life and Occupational Health and Safety: How to shape a future perspective?

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

13:30 - 15:00

Pelican

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Ali Naci Yıldız

Meral Saygun

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Barış İyiaydın : Esnek Çalışma Modellerinde Çalışan Hakları Açısından Nasıl Bir Gelecek? / Future of Labor Rights in the Context of Precarious Working Models
  2. İlhan Metin : 21. Yüzyılda Sanayideki Değişim, Bizi Ne Bekliyor? / 21st Century Transformation in the Industry, What is Awaiting Us?
  3. Arif Çımrın : Meslek Hastalıkları Açısından Gelecek Perspektifi / Future Perspective for Occupational Diseases
  4. İsmail Gültekin : Değişime Hazır mıyız? / Are we ready to change?