OTURUM / SESSION

P17

Sağlıkta Şiddet

Violence in Health Care

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

13:30 - 15:00

Albatros1

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Sinan Adıyaman

Alp Ergör

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Hakan Çörekçioğlu : Şiddeti Felsefeyle Sorgulamak / Questioning Violence through Phylosophy
  2. Hasan Oğan : Sağlık Ortamında Şiddet / Violence at Health Care Settings
  3. Mustafa Güler : Hukukçu Bakışı ile Sağlıkta Şiddet / Violence in Health Care through the Lens of Law
  4. Metin Pıçakçıefe : Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Epidemiyoloji ve Korunma / Violence against Health Workers: Epidemiology and Prevention