OTURUM / SESSION

P16

Çocukluk Çağı Ürolojik Sistem Hastalıklarının Erken Tanı ve Tedavisi ile Yetişkin Dönem Ürolojik Hastalıklardan Korunma

Prevention of Adult Urologic Diseases through Early Diagnosis and Treatment of Pediatric Urologic System Diseases

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

11:00 - 12:30

Pelican

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Yüksel Cem Aygün

Günay Saka

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Melike Yavuz : Çocukluk Çağı Ürolojik Sistem Hastalıklarının Epidemiyolojisi / Epidemiology of Pediatric Urological System Diseases
  2. Serdar Tekgül : Yaşam Boyu Çocuk Ürolojisi / Lifecourse Pediatric Urology
  3. Berk Burgu : Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Vezikoüreteral Reflü / Vesicouretral Reflux and Urinary System Infections
  4. Rüknettin Aslan : İnkontinans, Enürezis Nokturna / Incontinence and Nocturnal Enuresis
  5. Onur Kaygısız : Çocukluk Çağı Taş Hastalığı /