OTURUM / SESSION

O5

Sürdürülebilir Şehir Sağlığı

Sustainable City Health

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

29.11.2019
Cuma/Friday

09:00 - 10:30

Albatros

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

E. Didem Evci Kiraz

Mete Önde

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Doğanay Tolunay : Kentlerde İklim Değişikliği ve Uyum / Climate Change and Adaptation in Cities
  2. Murat Ar : Sürdürülebilir Şehir Sağlığı İçin Kent Sağlık Göstergelerinin Önemi / Importance of Urban Health Indicators for Sustainable Cities Health
  3. Tülin Vural Arslan : Kentsel Dayanım ve Sağlıklı Kentler / Urban Strength and Healthy Cities
  4. Ahmet Ataç : Deneyim Aktarımı: Eskişehir Tepebaşı / Share of Experience: Eskişehir Tepebaşı