OTURUM / SESSION

P12

Aşı Kararsızlığı ve Yaptırmama

Vaccine Hesitency and Rejection

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

28.11.2019 Perşembe/Thursday

15:30 - 17:00

Pelican

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Muzaffer Eskiocak

Zahide Koşan

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Nur Baran Aksakal : Dünya’da ve Türkiye’de Aşı Yaptırmama Sorununun Yönetimi Deneyim ve Önerileri / Management and Experiences of and Suggestions for Anti-Vaccination Movements in Turkey and in the World 
  2. Metin Kızılelma : Çocuk Hakları Bağlamında Aşı Kararsızlığı/Aşı Yaptırmamanın Değerlendirilmesi ve Öneriler / Evaluation of Vaccine Hesitancy/Rejection through Children Rights and Suggestions
  3. Ali Ergur : Aşı Yaptırmama- Aşı kararsızlığının Toplumsal Nedenleri, Çözüm Önerileri / Societial Causes of Vaccine Hesitancy/Rejection and Suggestions for Solution