OTURUM / SESSION

O3

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara (BOH)Kapsamlı ve İşbirliği İçinde Sağlık Sistemleri Yanıtı

Comprehensive and Aligned Health Systems Response to NCDs 

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

28.11.2019 Perşembe/Thursday

09:00 - 10:30

Albatros1

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Meltem Çöl

Ahmet Ergin

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Pavel Ursu : 21. Yüzyılda Birinci Basamak Sağlık Hizmeti İçin Bir Vizyon: Evrensel Sağlık Kapsamına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Doğru (Almaata'dan Astana'ya) / A Vision for Primary Health Care in the 21st Century: Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals (Almaty to Astana)
  2. Melitta Jakab : Geride Kimseyi Bırakma: BOH Sonuçlarında Eşitsizliği Azaltmada Eşitlik Odaklı Sağlık Sistemleri Gündemi / Leaving No One Behind: An Equity-oriented Health Systems Agenda to Reduce Inequalities in NCD Outcomes
  3. Toker Ergüder : BOH Sonuçları ve Türkiye'de “DSÖ En İyi Uygulamaları” / NCD Outcomes and the Implementation of the “WHO Best Buys” in Turkey
  4. Muhammet Çömçe : BOH'lara Daha İyi Yanıt Vermek için Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin Güçlendirilmesi / Strengthening Primary Health Care to Better Respond to NCDs