OTURUM / SESSION

P5

Sektörlerarası İşbirliği ile Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

Multisectoral Collaboration for Prevention and Promotion of Child Health

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

27.11.2019 Çarşamba/Wednesday

13:30 - 15:00

Albatros2

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Hilal Özcebe

Burcu Tokuç

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

 
  1. Deniz Çalışkan : Sağlık Sektöründe Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi ve Korunmasında Etkili Müdahaleler / Effective Interventions for the Promotion and Protection of Child Health in Health Sector
  2. Murat Gülşen : Eğitim Sektöründe Çocuk Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Sunulan Hizmetler / Service Provision for the Promotion and Protection of Child Health in Education Sector
  3. Emir Eraslan : Korunma Altına Alınan Çocukların Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Alanında Hizmetler / Preventive and Promotive Services for Children Under Protection
  4. Filiz Abacıgil : Sektörlerarası Yaklaşımla Engelli Çocukların Sağlığının Geliştirilmesinde Etkili Müdahaleler / Effective Health Promotion Interventions for the Children Living with Disability through Multisectorial Approach
  5. Mintaze Kerem Günel : İyi Uygulama Örneği: Serebral Palsili Çocuğa Yaklaşımda Sektörlerarası İşbirliğinin Önemi / Best Practice: Importance of Multisectorial Approach to Children Lİving with Cerabral Palsy