OTURUM / SESSION

P4

Ayrımcılık ve Halk Sağlığına Etkileri

Discrimination and Its Impact on Public Health

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

27.11.2019 Çarşamba/Wednesday

13:30 - 15:00

Albatros1

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Selma Karabey

Nureddin Özdener

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

 
  1. Selma Karabey : Ayrımcılık ve Sebep Olduğu Mağduriyetler / Discrimination and Victimization
  2. Özge Karadağ Çaman : Ayrımcılığın Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri / Influence of Discriminration on Health Care
  3. Hediye Aslı Davas : Çalışma Yaşamı ve Ayrımcılık / Discirmination and Work Life
  4. İnanç Sümbüloğlu :  Ruh Sağlığı ve Ayrımcılık / Discirmination and Mental Health