OTURUM / SESSION

P2

Türkiye’de ve Dünyada Lepranın Dünü, Bugünü ve Yarını

Leprosy in the World and in Turkey: Past, Present and Future

TARİH / DATE

SAAT / TIME

SALON / ROOM

27.11.2019 Çarşamba/Wednesday

09:00 - 10:30

Albatros2

OTURUM BAŞKANI / MODERATOR

Ayşe Yüksel

Mehmet Gülay

OTURUM BİLGİLERİ / SESSION INFORMATION

  1. Ayşe Yüksel : Dünya’da ve Türkiye’de Lepranın Dünü, Bugünü, Yarını: Türkiye'de Lepra Saha Çalışmaları / Leprosy in the World and Turkey;  Past, Present, Future/ Leprosy Field Studies in Turkey
  2. Ümmühan Kaya : Hastane Deneyimi / Experiences on Hospital
  3. Hüseyin Karataş : Hastanenin Kapatılması ile İlgili Hukuksal Süreç / Legal Process on Closing the Hospital