Dr Mark Westwood tıp eğitimini St John’s College, Oxford ve St Bartholomew’s Hospital, Londrada tamamlamıştır. Kardiyolog olarak çalışmakta ve kardiyak MR ve kardiyak onkoloji üzerine sayılı otoritelerdendir. Bu alanlarda uluslararası görevleri de olan Dr. Westwood öğretim, eğitim ve değerlendirme konusunda da çalışmalarını sürdürmektedir. Uzmanlık eğitimi değerlendirmesi ve yeterlik kurulları sınavları alanında özel ilgi ve çalışmaları olan Dr. Westwood UEMS CESMA (Avrupa Tıpta Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Konseyi) başkanlığını da yürütmektedir.